Digitala affärer enligt oss

  • Digitala affärer

Digitala affärer enligt oss

Vi hjälper våra kunder att skapa digitala upplevelser som ger resultat. Med eller utan köpknappar.

Genom att vi sätter oss in i våra kunders verksamhet kan vi ge råd som är anpassade till den marknad som företaget verkar inom. Vi är övertygade om att framgång i digitala kanaler kommer genom ett aktivt agerande - anpassat till den egna verksamheten.

Digitala affärer är mer än e-handel. Att göra affärer kräver inte att man har en butik, varken online eller offline. Ändå har begreppet digitala affärer länge kretsat kring nätbutiker, transaktioner, betallösningar och köpknappar. Vi jobbar visserligen mycket med e-handelslösningar, men vi är minst lika intresserade av digitala affärer i det större perspektivet; där ett företags hela närvaro i digitala kanaler är både fokuserat och genomtänkt, där ett besök på företagets webbplats eller en dialog via sociala medier ses som ett kundmöte, och där alla element samspelar och bidrar till företagets långsiktiga mål.

Det är digitala affärer enligt oss.

Vill du lära dig mer om digitala affärer?

Aldrig förr har väl verkligheten förvandlats i så snabb takt som nu. Tekniker utvecklas, nya tjänster tas fram och mänskliga beteenden ändras. Och någonstans måste vi ta ställning till vad som berör oss och vår verksamhet. Med detta som utgångspunkt vill vi dela med oss av våra tankar om det som händer runt omkring oss. Vi kallar denna avdelning för Motillo Knowledge och hoppas att den gör vad namnet antyder: ger dig kunskap.