Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO)

Konverteringsoptimering (CRO, Conversion Rate Optimization) handlar om konsten att analysera besöksmönster i syfte att få fler besökare att genomföra önskade aktiviteter på en webb eller e-handel.

En genomsnittlig e-handel mot konsument har idag en konverteringsgrad (antal genomförda köp / totalt antal besökare) på 1-5%. Med det i åtanke är det lätt att förstå värdet av att optimera webben, även om det bara ökar konverteringsgraden med en procentenhet. Det är dock inte bara e-handelsverksamheter som har nytta av konverteringsoptimering. Alla verksamheter som har en sajt bör vara intresserade av att säkerställa att den digitala investeringen betalar sig. Och det gör den bara när besökarna gör det vi vill.

Grunden i konverteringsoptimering är att förstå nuläget och att se till att det finns bra sätt att utvärdera vad som fungerar bra och mindre bra. Vi kombinerar vår erfarenhet av digitala affärer med statistiskt underlag genom webbanalys för att slutligen ge råd och rekommendationer på förändringar som kommer att ge resultat. Ibland kan det röra sig som enkla ändringar som ger imponerande resultat, och ibland är det större insatser som krävs för att få ett bättre utfall.

Så här jobbar vi med konverteringsoptimering

  • Identifiering av vilka mål ni har och vad ni vill att besökarna ska göra på webben
  • Konfigurering av webbanalysverktyg för att säkerställa att detta kan mätas på rätt sätt
  • Granskning av nuvarande lösning för att skapa ett antal teser
  • A/B-testning som ett effektivt verktyg för att testa dessa teser

Resultatet av ovanstående mynnar ut i ett antal förslag på åtgärder. När dessa åtgärder är införda mäter vi utfallet för att säkerställa att vi har nått ett bra resultat.