Byggbeslag väljer Motillo som ny e-handelspartner

Som en led i Byggbeslags ökade digitalisering så har vi fått förmånen att ta över all vidareutveckling av deras e-handelsplattform (Episerver Commerce samt Inriver PIM).

Vem är Byggbeslag?

Byggbeslag startade sin verksamhet i slutet av 50-talet då AB Byggbeslag startade sin verksamhet i Karlstad med att sälja beslag till bygg- och fastighetsbranschen. Under åren som gått har både deras erbjudande och verksamhet växt, både genom nyetableringar och genom att nya företag anslutit runt om i landet. Byggbeslag omsätter cirka en halv miljard SEK.

Kort om vårt uppdrag

Vi kommer att ta ansvar för förvaltning och vidareutveckling av deras e-handelslösning, som baseras på Episerver Commerce och Inriver PIM, med syfte att underlätta för nya och befintliga kunder att handla av Byggbeslag.

Det är ett ansvar som vi gärna axlar!

Dags för en ny partner för er befintliga Episerver Commerce-lösning?

Har ni en lösning baserad på Episerver Commerce, och funderar på vad som får företag som Byggbeslag och Svenssons i Lammhult att byta partner till Motillo? Ta kontakt med oss (eller dem) så berättar vi mer om hur vi skiljer oss mot våra branschkollegor.

Låt oss skapa något bra tillsammans. Hör av dig!

Motillo. Expanding your online business.

Kontakta oss