Kundcase: Strategi och analys för Fastighetsbyrån

Kundcase: Strategi och analys för Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklare, med totalt 1400 anställda och 250 kontor över hela landet. Vi har bistått dem med olika former av strategi- och analysuppdrag kopplat till deras webbplats. Bland annat har vi tagit reda på vilka besökare som är mest lönsamma.

Uppdrag: Vägval kring mobilitet

Fastighetsbyrån var tidigt ute med appar till såväl mobiler som surfplattor och hade sedan länge en egen mobilwebb. På Motillo blev vi därför extra stolta över att få hjälpa till när det var dags för Fastighetsbyrån att ta nästa steg inom mobilitet. Vi fick i uppdrag att undersöka och utvärdera olika teknikval för den mobila webben, utifrån behovet att hålla en hög förändringstakt i mobila kanaler. Den valda lösningen skulle även stödja en effektiv hantering av Fastighetsbyråns satsning utomlands.

Uppdrag: Analys av lönsamma webbesökare

Vi har även hjälpt Fastighetsbyrån att kartlägga vilka besökare som genererar flest affärer. För att ge svar på detta behövde vi gå djupare än att bara titta på varifrån flest besökare kommer. Vi behövde förstå hur varje besöksgrupp beter sig när de väl kommer in på webben och vilka som i högst grad vill komma i kontakt med en mäklare för att sälja sin bostad.

Resultatet av detta arbete var mycket fascinerande. Den enskilt största trafikkällan stod för mer än fem gånger så mycket trafik som den nästa största. Trots detta var det nummer två som resulterade i störst intäkter för Fastighetsbyrån. Slutsats: ta ingenting för givet. Mät och få svaret istället.

Kort om Fastighetsbyrån

Ägare: Helägt dotterbolag till Swedbank
Antal anställda: Cirka 1 400 personer
Antal kontor: Cirka 250
VD: Lars-Erik Nykvist
Grundat: 1966
Huvudkontor: Västra Järnvägsgatan 7 i Stockholm
Bolagsform: Franchise, varje kontor har en eller flera franchisetagare
Antal förmedlade bostäder 2011: Cirka 36 000 till ett försäljningsvärde av 50 miljarder kronor
Storlek: Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Vi anlitade Motillo för att få veta vilka digitala marknadsföringskanaler som är mest lönsamma för oss. Resultatet är imponerande.
Martin Persson
Projektledare, Fastighetsbyrån