Loop54

Loop54 AI är en personaliserings-motor som löser utmaningen att alltid visa rätt produkt, till rätt person vid rätt tillfälle. Många personifierings-verktyg behöver mycket data, men Loop54 använder bara små uppsättningar data för att utföra arbetet med tusentals regler. Detta låter dig automatiskt anpassa användarupplevelsen snabbt och är ett bra stöd för e-handlare som önskar att öka sin försäljning.

Personaliserat sök

En besökares köpbeteende kan ändra sig från besök till besök, men oftast inte besökarens preferenser. Loop54 använder både köpbeteende och preferenser för att skapa en personaliserad sökupplevelse.

Avsikt under sessionen

Loop54 analyserar området era kunder söker inom och baserat på detta kan man presentera ett mycket relevant sökresultat i realtid.

Kundunika preferenser

Alla dina kunder får skräddarsydda sökresultat i realtid baserat på personliga preferenser (t.ex. varumärke, kön eller storlek), och detta sparas även till nästa besök.

Vill du veta mer om Loop54?

Kontakta oss gärna och berätta lite om era behov.

Kontakta oss!