Vi är e-handelskonsulter och specialister på digitala affärer

Ett konsultbolag med fokus på e-handel och digitala affärer

Vi har ett tydligt affärsfokus och är vana att prata affärsnytta med en ledningsgrupp, men tar samtidigt ansvar för att denna nytta översätts till design och teknik på bästa sätt. Vi är övertygade om att framgång i digitala kanaler kräver förståelse för samtliga dimensioner av den digitala affären, från affärsnytta ända ner till ettor och nollor.

Vi gör det vi pratar om - på riktigt

Vi tycker att det är fantastiskt roligt att få bistå med vår kunskap inom e-handel och digitalisering. Vi är dock inte rädda för att ta ett utökat ansvar när tillfället erbjuds. Ett exempel på det är när vi startade upp ett e-handelsbolag, axlade VD-rollen under 18 månader, nådde en årsomsättning motsvarande 10 MSEK under denna tid, för att därefter lämna över till en långsiktig organisation. Genom att arbeta operativt i e-handelsverksamheter lär vi oss mycket mer än om vi "bara" deltar som en extern leverantör. Dessa lärdomar tror vi är en av anledningarna till att det går så bra för våra kunder.

Låt oss skapa något bra tillsammans. Hör av dig!

Motillo. Expanding your online business.

Kontakta oss