E-handelsföretag och specialister på digitala affärer

<script> gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-955268036/uL2ECJiq_5MBEMT3wMcD'}); </script>
  • Om oss & kontakt

E-handelsföretag och specialister på digitala affärer

Motillo är ett konsultbolag med fokus på e-handel och digitala affärer.

Vi har ett tydligt affärsfokus och är vana att prata affärsnytta med en ledningsgrupp, men tar samtidigt ansvar för att denna nytta översätts till design och teknik på bästa sätt. Vi är övertygade om att framgång i digitala kanaler kräver förståelse för samtliga dimensioner av den digitala affären, från affärsnytta ända ner till ettor och nollor.

Kontaktpersoner

Vårt kontor är i Karlstad. Våra kunder kan man hitta i Lammhult, Stockholm och Dubai.

Perfekt placerat mellan Stockholm, Göteborg och Oslo ligger Karlstad. I nyrenoverade, centrala lokaler har vi vårt kontor och här genomför vi många av våra uppdrag. Lika ofta är vi dock på plats hos någon av våra kunder runt om i landet och övrig tid håller vi kommunikationen via telefon, Skype eller mejl. Läs mer om våra kundcase här.

Vi gör det vi pratar om - på riktigt

Vi tycker att det är fantastiskt roligt att få bistå med vår kunskap inom e-handel och digitalisering. Vi är dock inte rädda för att ta ett utökat ansvar när tillfället erbjuds. Ett exempel på det är när vi startade upp ett e-handelsbolag, axlade VD-rollen under 18 månader, nådde en årsomsättning motsvarande 10 MSEK under denna tid, för att därefter lämna över till en långsiktig organisation. Genom att arbeta operativt i e-handelsverksamheter lär vi oss mycket mer än om vi "bara" deltar som en extern leverantör. Dessa lärdomar tror vi är en av anledningarna till att det går så bra för våra kunder.

Vårt namn

Namnet Motillo härstammar från ordet motilitet, vilket avser "förmågan att förflytta sig på egen hand", till skillnad mot mobilitet som innebär att vara flyttbar.

Vi hjälper företag och organisationer att bli spänstiga och lättrörliga, vilket vi anser är framgångsfaktorer i en omvärld med högre och högre förändringstakt. Vi hoppas att vi får förmånen att visa det även för er.

Läs mer: