Att tänka på gällande material vid annonsering på Meta

När du annonserar på Meta finns en rad olika placeringar att välja bland. Metas egen best practice säger att det är bäst att använda sig av samtliga placeringar för att algortimen ska kunna 'work its magic' på bästa sätt. 🪄 Detta kräver dock att du har annonsmaterial anpassat för exempelvis flödet, reels och högerkolumnen. Lina berättar mer om du kan tänka - och i vilken ände du bör börja.