ROAS på Meta - hur funkar det?

Har du tittat på ROAS-resultatet (Retun on ad spend) på Meta och försökt dra slutsatser av siffrorna du ser? Resultatet beror bland annat på vilket attributionsfönster du använder dig av och för att komma så nära sanningen som möjligt så behöver du helst av allt även analysera siffrorna i Google Analytics 4. Lina berättar mer i videon nedan.