5 råd inför ert nästa e-handelsprojekt inom B2B

"Äntligen är det dags att ta klivet. Vi ska byta ut vår föråldrade tekniska B2B-lösning och bygga något som ska ta oss till nästa nivå, göra våra kunder överlyckliga och våra konkurrenter gröna av avund. Men vad ska vi tänka på innan vi kör igång?"

I denna artikel går vi igenom våra 5 bästa råd för dig som står inför ett e-handelsprojekt inom B2B.


Råd 1: Gör en (liten) hemläxa först

Det är så lockande och enkelt att snabbt komma igång och undersöka plattformar, konkurrenters sajter och spännande funktioner som är heta just nu. Men jag lovar, det kommer att finnas gott om tid för att göra detta alldeles strax. Börja istället med att skriva en lista på 3 effektmål som du vill att er nya lösning ska resultera i. Det kan vara "Öka försäljningen med 10% efter 6 månader""Öka andelen av vår totala försäljning som går via e-handel till 28%", eller "Minska vår interna administrationstid med 25%"

Var noga med att hitta mätvärden och nyckeltal som faktiskt går att verifiera efter lanseringen - och som känns realistiska men inte enkla att nå.  

De mål ni sätter nu kommer att hjälpa er mycket i alla kommande val ni ställs inför under projektet. Gör dock inte denna uppgift till ett alltför stort delprojekt i sig, utan börja med att samla rätt personer i ett rum (utan smartphones) i en timme så har ni redan kommit långt!

Tips: Prioritera rätt med effektstyrning


Råd 2: Inkludera era kunder

I slutändan är det såklart era kunder som avgör om er lösning är bra eller inte, så ser till att de är inkluderade från början. Då får ni två vinster på köpet:

 1. Era kunder känner sig uppmärksammade och kommer att känna en delaktighet i det som tas fram
 2. Ni får värdefull information om hur era kunder faktiskt vill göra när de handlar av er. Då kan ni redan nu öka chanserna att lösningen faktiskt blir bra.


Råd 3: Inkludera era säljare

I teorin kan en e-handelslösning upplevas som ett hot för en säljare. Jag har full förståelse för att frågan om huruvida ens roll kommer att bli överflödig när kunderna kan handla själva dyker upp i huvudet. Ta denna oro på allvar och se till att säljarna ser fördelen och förstår varför ni gör denna satsning. Kanske kommer de till insikten att det faktiskt bara var den tråkiga administrationen som försvann - och inte den givande personliga kundkontakten? Och att förhandlingar, stora avtal och spännande nykundsbearbetning inte bara är kvar - utan även har blivit enklare?

Oavsett vad era argument är, se till att de personer som berörs är med i arbetet. Och precis som i ovanstående fall - även här finns det chans till att fånga upp bra idéer och funktioner som gör lösningen mycket bättre.

 


Råd 4: Välj den plattform och det partnerskap som passar just er

Att välja e-handelsplattform idag är en djungel. Verkligen. Det finns fler alternativ än någonsin och det krävs kunskap och tid att sätta sig in i detta för att kunna göra ett bra val.

Det finns tre typer av vanliga upplägg som kan vara bra att sondera tidigt:

Använda en färdig lösning och anpassa designen själv

Med detta avser vi färdiga så kallade molnlösningar där kunden gör jobbet själv.

Fördelar:

 • Snabbt igång
 • Låg (eller ingen) initial kostnad

Nackdelar:

 • Kräver en större egen arbetsinsats
 • Svårt att anpassa och bygga ut
 • Erbjuds ej personlig rådgivning
 • Äger ej den framtagna lösningen

Hyra en egenutvecklad lösning av en e-handelsleverantör

Flera e-handelsleverantörer utvecklar sin egen plattform som hyrs ut i abonnemangsform. Design och övriga anpassningar debiteras vanligtvis separat.

Fördelar:

 • Relativt snabbt igång
 • Erbjuds personlig rådgivning och kunskap

Nackdelar:

 • Kan ej byta leverantör utan att bygga om lösningen
 • Kunden äger ej den framtagna lösningen
 • Det finns begränsningar i hur mycket plattformen kan anpassas till er verksamhet
 • Ofta kopplat till abonnemang med bindningstid

Anlita ett renodlat konsultbolag

Ett konsultbolag inom e-handel utvecklar oftast sina kunders lösningar baserat på fristående e-handelsplattformar, som kan vara antingen open-source eller licensbaserade.

Fördelar:

 • Lösningen anpassas helt efter kundens verksamhet
 • Erbjuds personlig rådgivning och kunskap
 • Kunden äger den färdiga lösningen
 • Kan fritt byta leverantör om behovet uppstår

Nackdelar:

 • Kan innebära en högre initialkostnad

Att i efterhand byta mellan dessa tre innebär oftast att börja om från ruta 1, så utgå från att det val du gör nu ska hålla i ett antal år.

Ställ krav på er e-handelspartner

Det är lätt att fastna i tekniska specifikationer och stanna vid att utvärdera själva plattformen. Glöm dock inte att det är människor som ni kommer att ha kontakt med och att det är minst lika viktigt att utvärdera er partner. 

 • Har de erfarenhet från er bransch sedan tidigare? Om inte - kan de på något annat sätt säkerställa att de har förstått hur er affär ser ut?
 • Hur kommer projektet att drivas? Hur kan ni som kund säkerställa att det som utvecklas faktiskt är det som ni ville ha?
 • Vilka personer kommer att delta i ert projekt? Kan ni få träffa dem?
 • Vilka risker ser er partner i detta projekt? Har de en plan för att hantera dem?
 • Vad händer om arbetet drar ut på tiden, tidsmässigt och kostnadsmässigt?
 • Hur kommer er partner att bidra till att era effekter i Råd 1 uppnås?
 • Vad händer efter lanseringen? Hur ser arbetsformen ut då?
 • Om samarbetet inte fungerar som ni önskade - vilka möjligheter har ni då att ta er tekniska lösning till en annan partner?


Råd 5: Lansera dubbelt så snabbt som ni tänkte. Yes, dubbelt.

Så, nu har ni kommit långt. Effektmålen är formulerade, kunder och säljare är ombord. Ni har utvärderat plattform och partner grundligt och ska nu sätta igång projektet. En första bedömning är att detta kommer att ta cirka 9 månader att ro i land. 

Då är mitt råd: Lansera efter 4,5.

Varför så bråttom?

Ett e-handelsprojekt är tekniskt utmanande och det är ofta många personer inblandade. Förutom egen personal på företaget så kommer även kunder att beröras i hög grad av resultatet. Av olika skäl så kan det även finnas en känsla av att det är "nu eller aldrig" som hela önskelistan ska betas av.

Utan att vara alltför pessimistisk så vill jag påstå att ju mer funktionalitet som adderas desto mer problem kommer även att skapas. Fler frågor måste utredas internt (risk för förseningar), mer utvecklingstid tillkommer (och kostnad), enskilda funktioner får inte det fokus som de förtjänar utan "drunknar" i massan och vi riskerar att utveckla saker som ingen kund har efterfrågat. 

Även om vi har varit duktiga på att inkludera kunderna i projektet så är det först i den skarpa användningen som vi får de riktiga svaren.

Och är det något vi kan vara säkra på så är det att det kommer att dyka upp idéer och synpunkter efter lanseringen - och då vill vi ha möjlighet att tillmötesgå dem.

Genom att halvera projekttiden tvingar vi oss att prioritera och detta är sannolikt den största framgångsfaktorn i alla projekt. Genom att hålla nere komplexiteten minskar vi risken i projektet dramatiskt och ökar chansen för att smärtfri lanseringen som sker på utsatt tid. Kort efter lanseringen fortsätter utvecklingen och adderar funktionalitet i en strukturerad form, samtidigt som vi har möjlighet att fånga upp nya idéer som kommer från verkliga kunder. Och sannolikt rätta en och annan bugg som har upptäckts.


Avslutningsvis

Stort lycka till mer ert nya projekt! Hoppas att några av råden ovan kan komma till nytta för er.

Employee image
Kontakta oss så berättar vi mer om B2B e-handel!

Fler intressanta artiklar

WCAG - vad innebär det för dig som e-handlare?
Litium
WCAG - vad innebär det för dig som e-handlare?
Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, är riktlinjer som syftar till att öka tillgänglighet för användare med funktionsvariationer på internet. Sommaren 2025 träder riktlinjerna i kraft.
Läs mer
Vi välkomnar Patrik Sundhäll till Motillo!
Nyhet
Vi välkomnar Patrik Sundhäll till Motillo!
Från lilla Grums via storstadspulsen i Göteborg tillbaka till Värmlands lugn. Här kan du lära känna Patrik, vår nya backend- och DevOps-magiker!
Läs mer
Code and Cheers 31 maj
Event
Code and Cheers 31 maj
Är du redo för en kväll fylld av kodning och gött häng? Bra! Då ska du markera den 31 maj i din kalender för Code and Cheers! 🤖🍻
Läs mer