Google och Yahoo ställer krav på DMARC för massutskick av e-post

Google och Yahoo ställer snart strängare krav för massutskick av e-post. Den 1 februari 2024 träder de nya riktlinjerna i kraft.

Med dessa nya krav förväntar sig Google och Yahoo att hålla fler spam-meddelande borta från sina användares inkorgar. Detta är en positiv förändring i kampen mot spam och phishing men ställer större krav på dig som e-handlare. Vi har sammanställt vad du behöver göra för att nyhetsbrev och orderinformation ska nå fram till kunderna även i fortsättningen.

Men först, vad är DMARC?

DMARC står för Domain-based, Message, Authentication, Reporting and Conformance och är ett e-postautentiserings- och valideringsprotokoll. Det hjälper till att förhindra e-postspoofing och phishing genom att låta domänägare specificera vilka e-postservrar som är auktoriserade att skicka e-post med deras domän.

DMARC bygger på befintliga autentiseringsmekanismer som SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) och möjliggör att domänägare ställer in policys för hur e-postmottagare bör hantera meddelanden som påstår sig komma från deras domän. Detta hjälper till att minska e-postbedrägeri och förbättra den övergripande säkerheten för e-postkommunikation.

Vad behöver jag göra innan den 1 februari 2024?

  1. Skapa DMARC-txt-record. För att skapa en ett DMARC Record kan man använda sig av olika gratis online-verktyg. Ex https://mxtoolbox.com/DMARCRecordGenerator.aspx
  2. Publicera DMARC i DNS-posterna på domänen som ska skyddas.

Kontakta gärna din projektledare på Motilllo så hjälper vi till att kontrollera att allt är i sin ordning innan den 1 februari 2024.

Läs mer: https://support.google.com/a/answer/2466580?hl=sv

Fler intressanta artiklar

SEO-guide för din e-handel
SEO
Growth Team
SEO-guide för din e-handel
I dag är e-handel en framstående och konkurrensutsatt del av handeln där det är avgörande att sticka ut och synas bland mängden av sajter. För e-handlare är SEO numera inte bara en valmöjlighet - det är en nödvändighet.
Läs mer