Nya momsregler för EU

Den 1 juli träder nya momsregler i kraft som bl.a. påverkar företag som säljer varor via e-handel till privatpersoner i andra EU-länder. Vi tog ett snack med Anna Gerson och Carin Gerding, momsrådgivare på revisionsbyrån Grant Thornton, som ger dig en inblick i vad det nya regelverket kommer innebära för dig som företagare.

Vad innebär de nya momsreglerna i korthet för dig som säljer varor till privatpersoner i andra EU-länder?

De nya reglerna innebär att företag som säljer varor via e-handel i högre grad än tidigare ska redovisa utländsk moms på försäljning till privatpersoner i andra EU-länder. De nuvarande landspecifika omsättningströsklarna för distansförsäljning av varor från andra EU-länder slopas och det införs en EU-gemensam tröskel på 99 680 SEK.

  • I praktiken innebär detta att väldigt många fler företag berörs av de nya momsreglerna och behöver vara på tårna inför den 1 juli 2021, förklarar Anna Gerson.

Om försäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder via e-handel överstiger 99 680 kr ska säljaren redovisa utländsk moms. Däremot behöver inte längre säljaren registrera sig för moms i andra EU-länder. Istället kan man anmäla sig till det nya redovisningssystemet One Stop Shop (OSS) och redovisa den utländska momsen till sin lokala skattemyndighet i en särskild OSS-deklaration.

  • En redovisning via OSS är betydligt mindre administrativt betungande för säljaren än lokala momsregistreringar, säger Carin Gerding.

När måste du ansöka om OSS för att kunna rapportera försäljningen redan från och med 1 juli 2021?

Registreringen för OSS öppnade den 1 april 2021 och vi rekommenderar alla som vill redovisa enligt de nya systemet att ansöka om en OSS-registrering så snart som möjligt under juni för att vara säkra på att kunna redovisa försäljning under det tredje kvartalet 2021 via OSS. Ansökan sker genom Skatteverkets e-tjänst.

Vad händer om du överskrider det nya tröskelvärdet men inte har ansökt om att redovisa via OSS?

Om omsättningströskeln överskrids är varorna omsatta utomlands från och med den transaktion som medförde att beloppet överskreds. Säljaren måste då fullgöra sina momsskyldigheter i det land där köparen finns, eller varutransporten avslutas, genom att antingen registrera sig för moms i det landet, eller ansöka om att redovisa enligt OSS.

-Om en ansökan görs för sent riskerar man att ändå behöva registrera sig och redovisa moms i utlandet, påminner Anna Gerson.

Vad innebär det för dig att olika länder har olika momssatser?

Du som säljare måste ha koll på vilket lands moms som ska redovisas och vilken momssats som gäller för den aktuella varan, förklarar Carin Gerding och påminner om att momsen redovisas och betalas per skattesats i OSS-deklarationen.

Om du som säljare väljer att ha samma pris inklusive moms för alla kunder, oavsett vilket land kunden kommer ifrån, kommer din vinstmarginal för varan att skilja sig åt beroende på det aktuella landets momssats. Anna Gerson påminner om att de flesta länder inom EU har en lägre ordinarie momssats än Sverige, vilket innebär att vinstmarginalen i många fall kan bli högre när försäljning sker till ett annat EU-land om priset för varan inklusive moms är detsamma.

Vad behöver du som e-handlare mer ha koll på?

Du behöver säkerställa att din e-handel är uppdaterad vad gäller exempelvis priser. Du behöver också säkerställa att du genom din e-handelslösning inhämtar tillräckliga uppgifter för att du ska kunna få ut det underlag som krävs för rapporteringen i OSS. Om du säljer till företag behöver du även kunna skilja på företagskunder och privatpersoner förklarar Anna Gerson.

Tänk även på att om du använder betalningslösningar där kunden betalar i förväg, dvs. innan varan skickas, ska redovisningen göras i den period som kunden betalar. Det gäller även om pengarna går via en betalningsförmedlare och betalas ut till ditt bankkonto i en senare period, säger Carin Gerding.

Vad gäller om utländska företag kan sälja varor till privatpersoner genom din e-handel? 

Om utländska företag säljer varor till privatpersoner genom din e-handel blir du sannolikt ett s.k. plattformsföretag. För plattformsföretag gäller särskilda regler om momsredovisningen som du behöver kolla upp noga i god tid inför den 1 juli 2021. Vi går inte in djupare på det här då det finns flera olika sätt att hantera detta som beror på de specifika omständigheterna i just ditt fall.  

Avslutningsvis påminner Anna och Carin om att det är du som säljare som ansvarar för att momsredovisningen blir rätt. Om du har frågor och funderingar kring vad de nya reglerna innebär för dig är du välkommen att kontakta Anna Gerson (anna.gerson@se.gt.com) eller Carin Gerding (carin.gerding@se.gt.com).

Fler intressanta artiklar

WCAG - vad innebär det för dig som e-handlare?
Litium
WCAG - vad innebär det för dig som e-handlare?
Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, är riktlinjer som syftar till att öka tillgänglighet för användare med funktionsvariationer på internet. Sommaren 2025 träder riktlinjerna i kraft.
Läs mer
Vi välkomnar Patrik Sundhäll till Motillo!
Nyhet
Vi välkomnar Patrik Sundhäll till Motillo!
Från lilla Grums via storstadspulsen i Göteborg tillbaka till Värmlands lugn. Här kan du lära känna Patrik, vår nya backend- och DevOps-magiker!
Läs mer
Code and Cheers 31 maj
Event
Code and Cheers 31 maj
Är du redo för en kväll fylld av kodning och gött häng? Bra! Då ska du markera den 31 maj i din kalender för Code and Cheers! 🤖🍻
Läs mer