Infracenter växer med Motillo Growth Team

Infracenter är ett familjeföretag som säljer infravärmepaneler till privatpersoner och företag. Grunden i Infracenters verksamhet är kvalitet och kunskap och det genomsyrar allt från produkt till kundtjänst. Med en ambition vara navet för all infravärme i Norden har de satt målet högt, men det är satt baserat på att de vet att de har en produkt som hjälper människor och verksamheter att få behaglig, hälsosam och energieffektiv värme.

0%
Ökad organisk omsättning via SEO
0%
Lägre bounce rate
0%
Fler transaktioner via Google Ads

Uppdrag

Infracenter ägs och drivs av Niklas Eriksson Torefalk och frun Anielle Torefalk och har förutom egen försäljning även en rad återförsäljare runtom i Sverige. Infrapaneler är väldigt populära på exempelvis den tyska marknaden men är fortfarande relativt okända i Sverige. Här tänker nog de flesta på infravärmare som el-slukande altanvärmare men mycket har hänt. Idag kan infrapaneler värma upp allt från garage till vardagsrum på ett snyggt och energieffektivt sätt. Under 2021 valde Infracenter att byta från sin dåvarande marknadspartner för att i stället samarbeta med Motillo Growth Team. Målet var att öka försäljningen från e-handeln och skapa större kännedom om produkterna.   

Lösning

Infracenter valde att ta hjälp av Motillo Growth Team med Analys, SEO, SEM och Paid social för att täcka upp samtliga delar som man inte hade tid eller kompetens för internt. Samarbetet började med en Growth Audit för att skapa en bild över nuläget. Genom att se över drygt 200 mätpunkter både on- och off-site skapades sedan en åtgärdslista där varje åtgärd rankades enligt effort/impact. Resultatet av auditen gjorde att fokus lades på konverteringsfrämjande åtgärder, ett löpande SEO-arbete samt annonsering på SEM och Paid Social.  

Resultat 

Med hjälp av strategisk SEO har Infracenter ökat sina topp 10-placeringar från 37 sökbegrepp till 62 under 2022. Att vara med i Topp 10 säkerställer att ni syns på Googles förstasida, vilket ger betydligt fler klick än de placeringarna som kommer efter.  

Under andra halvan av året ökade intäkten från Google Ads med 53% jämfört med året innan. Ökningen i sig säger inte så mycket men i relation till att spenderad budget samtidigt sänktes med 35% så är det lättare att se att det är ett fint resultat. Detta gav en ökning av ROAS med 134%.  

Genom strategisk marknadsföring på Meta, Facebook och Instagram, har vi nått en stor andel personer som inte hört talas om Infracenter innan. Vi har gått från att presentera varumärket och produkten för en relativt bred målgrupp, för att sedan jobba oss neråt i kundresan och arbeta med mer konverterande kampanjer. Vi ser att vi når relevant målgrupp genom en hög klickfrekvens och väldigt låg bounce rate på trafiken från Meta. Kombinerat med SEM-annonseringen på Google har vi hittat rätt recept på hur vi kan bearbeta målgruppen som den här typen av produkt kräver. 

Vi har även utvärderat recensionsverktyg tillsammans. Valet föll på Lipscore som nu är implementerat på sajten. Recensioner är väldigt viktiga och de flesta gör idag grundlig research innan de genomför ett köp. En positiv recension kan vara det som till slut gör att personen väljer att konvertera - och därmed blir en kund!  

Motillo Growth Team kompletterar vår verksamhet med de roller som behövs för att nå våra mål.

Vi låter Growth Team ta hand om allt från djupgående analys till annonsering på sociala medier och sökmotorer. En gång i månaden har vi ett längre uppföljningsmöte där vi går igenom alla resultat och vilka åtgärder vi ska göra framåt. Det gör att jag känner mig trygg med att det finns belägg för alla rekommendationer och  att vi tillsammans jobbar mot samma mål. 

Image of person
Niklas Eriksson Torefalk Ägare Infracenter
Quote symbol

Utveckling och marknadsföring samlat

För att ha ett lyckat samarbete med Motillo Growth Team krävs inte att även utvecklingsbiten ligger hos Motillo, men det finns dock många fördelar:

– Jag har själv suttit på andra sidan som e-handlare och vet vilken frustration det kan bli när annonsering eller analys kanske kräver viss utveckling och du som kund måste koppla samman olika partners. För Infracenter och våra andra kunder som har allt samlat hos Motillo så går de här processerna väldigt snabbt eftersom Growth Team sitter i samma lokaler som utvecklarna. Det förenklar arbetet för kunden och sparar mycket värdefull tid, säger Troels Poppe, Head of Growth Team. 

Besök Infracenter på infracenter.se.

Låt oss skapa något bra tillsammans. Hör av dig!

Motillo. Expanding your online business.

Kontakta oss