Webinar: How to increase conversion rate and life-time-value of your customers

Webinar: How to increase conversion rate and life-time-value of your customers

I detta webinar (på engelska) tar vi upp följande:

  • Why conversion rate is not your most important metric
  • How to avoid getting manipulated by your ad agency
  • Effective ways to get customer feedback in real-time
  • How to get more value from your social media marketing budget
  • The recipe for profitable marketing automations that doesn’t cost a fortune 

Vad tyckte du?

Gav detta några nya insikter för dig? Eller var det för enkelt? Hör gärna av dig och ge feedback på innehållet.