Integration med Pyramid

Flera av våra kunder använder Pyramid som affärssystem och vi har bl a tagit fram en integration till Litiums e-handelsplattform. 

När Pyramid E-line inte räcker till

Till en början kan Pyramids egen e-handelsmodul E-line fungera tillfredsställande, men relativt snabbt börjar nya behov tänja gränserna för vad E-line klarar av.

Vi har tagit fram en anpassad integration mellan Pyramid och Litium som säkerställer att orders, produktdata, priser och lager är uppdaterat och synkroniserat i båda systemen. Då får ni alla fördelar av att kunna jobba effektivt med all produktdata i Litiums PIM, samtidigt som sajtens utformning inte har några begränsningar. 

Läs gärna mer om hur Fondprodukter gick från Pyramid E-line till Litium och vilka fördelar det medförde.