PIM-system för e-handel

Vad är PIM? PIM står för Product Information Management. Ju fler produkter ni har, och ju mer information ni har om dem, desto viktigare blir det att kunna jobba enkelt och effektivt med den informationen. Dels för att spara tid internt, men inte minst för att göra information lättillgänglig för era kunder (och sökmotorer).

De flesta e-handelssystem erbjuder möjlighet att hantera information i en produktkatalog, men det är stor skillnad hur enkelt det blir i varje plattform. 

Varför behövs ett PIM?

För att en kund ska känna sig bekväm att handla en produkt digitalt så måste personen känna sig trygg med vad den köper. Det görs genom att produktinformationen är tydlig, att det finns bilder, att priset är rimligt och att leveransvillkoren framgår. För att gör detta möjligt behöver informationen hanteras någonstans och det är här ett PIM-system kommer in i bilden. I det fall som informationen ska exporteras till flera kanaler så tillkommer nya krav på hur systemet fungerar.

Vad kännetecknar ett PIM?

Att hantera produktinformation är naturligtvis ett baskrav, samt även att kunna hantera bilder. Utöver det finns det några saker som PIM-system erbjuder:

  • Möjlighet att styra vilka kanaler informationen/produkten ska publiceras i
  • Möjlighet att jobba med arbetsflöden (mer om det nedan)
  • Export/import-möjlighet för att kunna jobba med större mängder data

Vad innebär det att jobba med arbetsflöden i ett PIM?

Tänk dig scenariot att ni ska lansera försäljning i ett nytt land. Det innebär att produkterna behöver översättas och att priserna bestäms för denna nya marknad. Kanske behöver även sortimentet ses över för att exkludera vissa artiklar som inte ska sälja i det landet.

Här underlättar det mycket att kunna sätta upp arbetsflöden som definierar varje uppgift. I detta fall ska produktbeskrivningar skrivas in på ett nytt språk. Ett arbetsflöde sätts då upp som filtrerar fram alla produkter som saknar beskrivningar på ett givet språk, och en uppgift läggs in som förklarar vad som behöver göras. Slutligen tilldelas uppgiften till en person eller roll. När någon som berörs av uppgifter loggar in i systemet nästa gång så kommer det att visas en notis som förklarar att det finns uppgifter att lösa. Detta gör att det blir överskådligt gällande hur stor del av sortimentet som är färdigt och hur mycket som återstår.

Regelverket för arbetsflöden är generellt väldigt flexibelt och går att konfigurera fritt.

Vilka PIM-system finns på marknaden?

Massor. Men vi har valt att fokusera på två av dem: Inriver PIM och Litium PIM. Det förstnämnda är ett fristående PIM-system som länge har varit marknadsledande tack vare som möjlighet att konfigurera och sätta upp flexibla produktmodeller där produktflöden sedan kan exporteras till mängder av olika kanaler.

Litium har valt att bygga in ett PIM-system i sin tjänst Litium On-Demand Cloud, vilket gör att alla som använder deras e-handelsplattform då även har ett integrerat PIM-system färdigt i lösningen.

Är du nyfiken på att höra vad vi kan göra för dig?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi jobbar med våra e-handelsuppdrag. 

Kontakta oss!