Prismodell för Motillo Growth Team

Vi har skapat en prismodell som vi själva skulle vilja ha om vi var kund. Vi erbjuder ett fast pris per månad, där nivån beror på vilka områden vi hjälper till med (Analys, SEO, SEM och Paid Social). Inga krångliga kalkyler och inga långa bindningstider.

Några av fördelarna med ett fast pris per månad:

Ni har full kontroll på kostnaderna

Med ett fast pris kan ni planera budgeten mer exakt, eftersom det finns en klar ram för hur mycket tjänsterna kommer att kosta. Detta är optimalt för för e-handlare som vill ha kontroll på sina utgifter.

Resultatet av ökad försäljning går till er

I vår bransch är det inte ovanligt att ersättningen består av procent på annonsbudget eller försäljning (oavsett om den är lönsam eller inte). Med ett fast pris så är det ni som vinner på den ökade försäljningen.

Möjlighet för oss att göra det lilla extra

För vår egen del innebär ett fast pris att vi kan fokusera på att leverera så bra resultat det går, i stället för att försöka hålla nere antalet timmar. Vi har alltid fullt mandat att göra extra insatser när det är viktigt, eftersom det inte påverkar kostnaden för våra kunder.

Hur går arbetet till i praktiken?

Vi jobbar strukturerat efter en målbaserad prioriteringsmodell som du kan läsa om här.

Det dagliga arbetet innehåller kontinuerlig optimering av varje område som vi jobbar med - oavsett om det gäller digital annonsering, analyser eller konverterings- och sökmotoroptimering. Vi jobbar enbart med e-handel, något vi tror är en förutsättning för att leverera riktigt bra resultat.

En gång i månaden har vi ett avstämningsmöte där vi tillsammans med er går igenom resultatet av vårt arbete. Vi tittar på relevanta nyckeltal, analyserar heatmaps, försäljningsresultat baserat på kanal och går igenom eventuella avvikelser i köpflödet. Mellan dessa månadsmöten har ni direktkontakt med våra specialister genom möten, mejl eller chatt.

Få en prisuppgift på några klick

Eftersom alla e-handlare har olika förutsättningar behöver vi några uppgifter från dig för att kunna ge ett pris. Svara på frågorna nedan så återkommer vi med en prisuppgift, oftast inom 24 timmar.