Litium vs Episerver Commerce - Priser, likheter och skillnader

På Motillo jobbar vi med två ledande e-handelsplattformar, Litium e-handel och Episerver Commerce. Båda erbjuder ett bra stöd för såväl e-handlare som retailkedjor och B2B-aktörer med komplexa och anpassade krav. Vi har några tusen timmars erfarenhet av båda plattformarna, så vi passade på att sammanfatta likheter, skillnader - och en slutsats kring när respektive plattform lämpar sig bäst.

Först: en kort historielektion

Litium och Episerver är två (från början) svenska bolag inom CMS- och e-handelsvärlden. Episerver grundades 1994 och blev en ledande aktör inom CMS-plattformar (Content Management System) och var länge det självklara valet inom webbpublicering för offentlig sektor och lite större organisationer. Tidigt 2000-tal tog Episerver fram en första, enklare e-handelsmodul kallad EPiStore, men 2006 valde man att satsa fullt ut genom att förvärva den amerikanska plattformen Mediachase ECF, som då fick namnet Episerver Commerce. Undertecknad var en av 5 deltagare på den allra första Episerver Commerce-utbildningen samma år. 

Under året därefter integrerades Episerver Commerce successivt med Episerver CMS och idag hanteras alla centrala moment i ett och samma gränssnitt: innehållshantering, produkthantering och kampanjer.

2014 förvärvades Episerver av det amerikanska bolaget Accel-KKR och under året som följde fortsatte utvecklingen i hög takt. I slutet av 2018 sålde Accel-KKR Episerver till Insight Venture Partners, som nu står redo att ta Episerver till nästa nivå.

Litium grundades 1998 och erbjöd till en början såväl konsulttjänster som en egen plattform för CMS och e-handel. 2013 valde bolaget att knoppa av konsultverksamheten för att istället fokusera helhjärtat på produktutvecklingen av e-handelsplattformen, då kallad Litium Studio. Att anpassa/implementera plattformerna för kunderna överläts på ett nätverk av partners (konsultbolag). 2016 adderades ett PIM-system (Product Information Management) och samma år börsnoterades Litium på Spotlight. 2018 gjorde Litium en nyemission på 32,5 miljoner SEK, pengar som ska användas för att öka hastigheten på produktutveckling och marknadsetablering.

Renodlade produktbolag med certifierade partners som implementerar lösningarna

Både Litium och Episerver är idag renodlade produktbolag som fokuserar på produktutveckling, utbildning och Second Line-support för partnerbolagen. För slutkunden innebär det att de huvudsakligen har kontakt med sin utvalda partner, som anpassar lösningen utifrån design, anpassade funktioner och integrationer med externa system. Utbildning görs oftast hos Litium/Episerver men kan även skötas av en partner, då oftast mer anpassad till kundens egen lösning.

Episerver: Sveriges mest köpta CMS (och det märks varför)

Episerver är sprunget ur innehållshantering för webben och det är få verktyg som gör detta lika bra. Är ni ett globalt team av redaktörer, fördelat på olika språk och olika marknader? Är det dessutom viktigt att allt innehåll granskas av en ansvarig innan det publiceras, men bara på vissa delar av sajten? Inga problem. Detta löser Episerver med förbundna ögon. Episerver var dessutom bland de första på marknaden med On Page Editing, något som nu är vanligt även bland andra CMS. Det innebär att en redaktör kan redigera texter och övrigt innehåll direkt på sidan, utan att behöva växla till ett separat redigeringsläge. En stor fördel när stavfel snabbt ska korrigeras, eller bilder ska bytas ut.

Episerver har även en av marknadens bästa språkhanteringar. En huvudspråk läggs in och översättningar skapas enkelt upp av redaktören. Genom inställningar går det att bestämma vad som händer om en viss sida inte finns på det aktuella språket, t ex om ett ersättningsspråk ska visas automatiskt eller om inget innehåll alls ska vara synligt. 

Episerver Digital Experience: utsedd till Leader av Gartners 'Magic Quadrant for Web Content Management' 2018

Funktion
Redigera innehåll med Drag-and-Drop
Förhandsgranskning för olika enheter
Språkhantering
Rättighetshantering för redaktörer
Ersättningsspråk (konfigurerbart)
Schemalagd publicering
Versionhantering av innehåll
Olika innehåll för olika marknader
Inbyggd A/B-testning
Personalisering av innehåll
Automatiserad personalisering av innehåll
Litium
Episerver

Produkthantering: hur fungerar detta rent praktiskt i Litium och Episerver?

Att driva en e-handel handlar om att kunna hantera både innehåll och produktinformation på ett effektivt sätt. 

Episerver har utan tvekan ett kraftfullt verktyg för innehållshantering. Hur ser det ut när det kommer till produkthanteringen?

Varje artikel behöver berikas med beskrivande texter, bilder och produktattribut. Den behöver kategoriseras och presenteras snyggt på sajten.

I vissa fall kan en del information hämtas från ett affärssystem, men oftast är den informationen inte anpassad för en kund, utan behöver bli mer lättläst, säljande och informationsrik. 

Litium har ett inbyggt PIM-system

Något som är unikt för Litium är att plattformen inkluderar ett komplett PIM-system. Vad innebär det i praktiken?

 • Hantera produkterna på ett ställe - styr vilka kanaler de ska synas i
  Produkterna står i centrum och sedan styr redaktören vilka kanaler den ska synas i. En kanal kan vara e-handeln (eller utvalda marknader), externa prisjämförelsesajter, marknadsplatser, printad produktkatalog - eller något annat.
 • Jobba med arbetsflöden
  En central del i ett PIM-system är möjligheten att sätta upp regelverk för när produkter behöver hanteras av en redaktör. I Litium går det att styra detta på en mängd olika parametrar: texter på ett visst språk saknas, saknar kategori, saknar bild, tillhör något av angivna varumärken osv. Arbetsflödet instruerar sedan redaktören kring vilken hantering som krävs för att produkten ska bli Klar. Produkterna kan antingen redigeras direkt via systemet, eller genom att exportera till Excel.
 • Automatisk ihopkoppling av bilder
  Bilder som laddas upp till Litium kopplas automatiskt till rätt produkter så länge de har artikelnumret i filnamnet.

Episerver saknar PIM utan erbjuder en traditionell produkthantering

Episerver har inget PIM-system, utan bygger på att användaren själv söker i produktkatalogen för att hitta de produkter som behöver kompletterande information. 

De flesta Episerver Commerce-projekt har en integration till ett ERP (affärssystem) och genom en integration hämtas produktdata därifrån. 

I flera fall används även ett separat PIM-system, t ex Inriver, som integreras med e-handelsplattformen. En sådan lösning skapar förutsättningar för ett mer avancerat arbete med produktberikning. 

Kampanjhantering i Litium vs Episerver Commerce

Att kampanjverktyget är flexibelt är en central del i varje e-handel idag. Framför allt för B2C-aktörer men det blir allt viktigare även för B2B. Både Litium och Episerver Commerce har väl utbyggt stöd för att skapa olika typer av kampanjer:
Kampanjtyp
Köp X varor, få Y på köpet
Villkor för fri frkt
Rabatt vid köp över viss beloppsgräns
Gåva på köpet vid valfria villkor, t.ex. vid köp frå viss kategori eller varumärke
Rabatt på viss kategori
Rabatt på visst varumärke
Köp X varor, få rabatt på Y
Orderrabatt i belopp
Orderrabatt i procent
Produktrabatt i belopp
Produktrabatt i procent
Stöd för att bygga egna kampanjtyper
Litium
Episerver

Nytt CMS i Litium 7

Litium har valt att låta de olika innehållselementen (sk Block) styra utseendet för varje rad. Det är alltså inte redaktören som själv styr kolumnbredd på samma sätt, utan detta definieras på förväg i samband med att de olika blocktyperna skapas. Vilket alternativ som föredras är närmast upp till tycke och smak. Magento ger större frihet, men det innebär också fler steg för redaktören för att skapa upp innehållet på varje sida. 

Så här ser det ut i Litium:

Litium CMS

Personalisering och kundsegmentering i Litium vs Episerver Commerce

På samma sätt som en framgångsrik Email Marketing-strategi bygger på att dela upp sina mottagare i mindre grupper för att kunna skicka riktade budskap, så bygger en framgångsrik e-handel på att det innehåll och kampanjer som presenteras också är riktat till olika målgrupper. 

Såväl Litium som Episerver har stöd för att segmentera på såväl kunddata (för inloggade kunder) såsom företagstillhörighet eller orderhistorik, samt attribut som styr på beteende (även oinloggade besökare), t ex att besökaren har tittat på en specifik produkt eller har varor över X kronor i varukorgen.

Segmentering i Litium

Segmentering i Episerver Commerce

Episerver har positionerat sig inom Experience Driven Commerce, vilket innebär att genom artificiell intelligens analysera besöksbeteenden och presentera det mest relevanta innehållet vid varje given tidpunkt. Genom en mer träffsäker personaliseringsmotor kan konverteringsgrad och snittordervärdet höjas, speciellt i mobilen konverteringsgraden generellt brukar vara låg. 

Självklart finns även möjlighet att personalisera innehåll manuellt och specifikt, genom begreppet Besöksgrupper. En besöksgrupp definieras valfritt, t ex besökare från sökmotorer, besökare tillhörande en viss kund, eller baserat på individuellt kriterier.

En jämförelse mellan möjligheterna att segmentera besökare

Utöver nedanstående inbyggda funktionalitet så erbjuder båda plattformarna möjligheter att skapa egna, anpassade regler.
Kundattribut
Antal besök på webbplatsen
Antal tidigare ordrar
Har köpt något senaste X dagarna
Besökte specifik kategori
Besökte specifik produkt
Besökte specifik innehållssida
Besökte specifik kampanjsida
Har produkt från kategori i varukorgen
Har specifik produkt i varukorgen
Ordertotal över viss nivå
Sökte efter specifikt sökord
Produkt i varukorgen har specifik egenskap (t ex designer)
Automatisk optimering baserat på besöksbeteende
Litium
Episerver

Experience Driven Commerce i Episerver

Inom ramen för sin cloudtjänst Episerver DXC (Digital Experience Cloud) har de samlat en komplett serie verktyg för digitala marknadsförare:

 • Episerver Commerce - enhetlig e-handelsplattform
 • Episerver CMS - marknadsledande CMS
 • Episerver Find - Sökmotor med enterprisefunktioner
 • Episerver Personlized Find - Baserade på realtidsbeteende
 • Episerver Perform - Personaliserade produkter och rekommendationer genom AI
 • Episerver Advance - Personaliserat innehåll
 • Episerver Social - Hantera betyg, recensioner, kommentarer och grupper
 • Episerver Reach - Marketing Automation-verktyg via e-post
 • Episerver Insights - Analysera kundbeteende automatiskt

Möjligheter att jobba med automatiserad personalisering i Litium

I Litium finns inte samma avancerade svit av försäljningsdrivande verktyg som i Episerver. Det finns dock möjlighet att integrera mot externa plattformar som erbjuder liknande funktionalitet. Connectorer finns till bland annat Apsis, Loop54 och Voyado. 

Stöd för B2B-specifika behov i Litium vs Episerver Commerce

I takt med att fler och verksamheter digitaliserar en allt större del av sin affär så ställer detta även krav på att e-handelslösningen kan hantera krav som uppstår för en B2B-verksamhet. Detta kan skilja sig mycket från en B2C-inriktad e-handel och vi ska därför titta på vad som erbjuds från de båda plattformarna när det kommer detta till område.

Funktion
Koppla användare till ett företag
Rollhantering
Koppla företag till koncern
Snabborder
Unika prislistor per kund
Begränsa sortiment per kund
Stöd för specifika priser i olika valutor
Litium
Episerver

Fler intressanta artiklar

WCAG - vad innebär det för dig som e-handlare?
Litium
WCAG - vad innebär det för dig som e-handlare?
Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, är riktlinjer som syftar till att öka tillgänglighet för användare med funktionsvariationer på internet. Sommaren 2025 träder riktlinjerna i kraft.
Läs mer
Vi välkomnar Patrik Sundhäll till Motillo!
Nyhet
Vi välkomnar Patrik Sundhäll till Motillo!
Från lilla Grums via storstadspulsen i Göteborg tillbaka till Värmlands lugn. Här kan du lära känna Patrik, vår nya backend- och DevOps-magiker!
Läs mer
Code and Cheers 31 maj
Event
Code and Cheers 31 maj
Är du redo för en kväll fylld av kodning och gött häng? Bra! Då ska du markera den 31 maj i din kalender för Code and Cheers! 🤖🍻
Läs mer