Litium vs Episerver Commerce - Priser, likheter och skillnader

På Motillo jobbar vi med två ledande e-handelsplattformar, Litium e-handel och Episerver Commerce. Båda erbjuder ett bra stöd för såväl e-handlare som retailkedjor och B2B-aktörer med komplexa och anpassade krav. Vi har några tusen timmars erfarenhet av båda plattformarna, så vi passade på att sammanfatta likheter, skillnader - och en slutsats kring när respektive plattform lämpar sig bäst.

Först: en kort historielektion

Litium och Episerver är två (från början) svenska bolag inom CMS- och e-handelsvärlden. Episerver grundades 1994 och blev en ledande aktör inom CMS-plattformar (Content Management System) och var länge det självklara valet inom webbpublicering för offentlig sektor och lite större organisationer. Tidigt 2000-tal tog Episerver fram en första, enklare e-handelsmodul kallad EPiStore, men 2006 valde man att satsa fullt ut genom att förvärva den amerikanska plattformen Mediachase ECF, som då fick namnet Episerver Commerce. Undertecknad var en av 5 deltagare på den allra första Episerver Commerce-utbildningen samma år. 

Under året därefter integrerades Episerver Commerce successivt med Episerver CMS och idag hanteras alla centrala moment i ett och samma gränssnitt: innehållshantering, produkthantering och kampanjer.

2014 förvärvades Episerver av det amerikanska bolaget Accel-KKR och under året som följde fortsatte utvecklingen i hög takt. I slutet av 2018 sålde Accel-KKR Episerver till Insight Venture Partners, som nu står redo att ta Episerver till nästa nivå.

Litium grundades 1998 och erbjöd till en början såväl konsulttjänster som en egen plattform för CMS och e-handel. 2013 valde bolaget att knoppa av konsultverksamheten för att istället fokusera helhjärtat på produktutvecklingen av e-handelsplattformen, då kallad Litium Studio. Att anpassa/implementera plattformerna för kunderna överläts på ett nätverk av partners (konsultbolag). 2016 adderades ett PIM-system (Product Information Management) och samma år börsnoterades Litium på Spotlight. 2018 gjorde Litium en nyemission på 32,5 miljoner SEK, pengar som ska användas för att öka hastigheten på produktutveckling och marknadsetablering.

Renodlade produktbolag med certifierade partners som implementerar lösningarna

Både Litium och Episerver är idag renodlade produktbolag som fokuserar på produktutveckling, utbildning och Second Line-support för partnerbolagen. För slutkunden innebär det att de huvudsakligen har kontakt med sin utvalda partner, som anpassar lösningen utifrån design, anpassade funktioner och integrationer med externa system. Utbildning görs oftast hos Litium/Episerver men kan även skötas av en partner, då oftast mer anpassad till kundens egen lösning.

Episerver: Sveriges mest köpta CMS (och det märks varför)

Episerver är sprunget ur innehållshantering för webben och det är få verktyg som gör detta lika bra. Är ni ett globalt team av redaktörer, fördelat på olika språk och olika marknader? Är det dessutom viktigt att allt innehåll granskas av en ansvarig innan det publiceras, men bara på vissa delar av sajten? Inga problem. Detta löser Episerver med förbundna ögon. Episerver var dessutom bland de första på marknaden med On Page Editing, något som nu är vanligt även bland andra CMS. Det innebär att en redaktör kan redigera texter och övrigt innehåll direkt på sidan, utan att behöva växla till ett separat redigeringsläge. En stor fördel när stavfel snabbt ska korrigeras, eller bilder ska bytas ut.

Episerver har även en av marknadens bästa språkhanteringar. En huvudspråk läggs in och översättningar skapas enkelt upp av redaktören. Genom inställningar går det att bestämma vad som händer om en viss sida inte finns på det aktuella språket, t ex om ett ersättningsspråk ska visas automatiskt eller om inget innehåll alls ska vara synligt. 

Episerver Digital Experience: utsedd till Leader av Gartners 'Magic Quadrant for Web Content Management' 2018

Funktion
Redigera innehåll med Drag-and-Drop
Förhandsgranskning för olika enheter
Språkhantering
Rättighetshantering för redaktörer
Ersättningsspråk (konfigurerbart)
Schemalagd publicering
Versionhantering av innehåll
Olika innehåll för olika marknader
Inbyggd A/B-testning
Personalisering av innehåll
Automatiserad personalisering av innehåll
Litium
Episerver

Produkthantering: hur fungerar detta rent praktiskt i Litium och Episerver?

Att driva en e-handel handlar om att kunna hantera både innehåll och produktinformation på ett effektivt sätt. 

Episerver har utan tvekan ett kraftfullt verktyg för innehållshantering. Hur ser det ut när det kommer till produkthanteringen?

Varje artikel behöver berikas med beskrivande texter, bilder och produktattribut. Den behöver kategoriseras och presenteras snyggt på sajten.

I vissa fall kan en del information hämtas från ett affärssystem, men oftast är den informationen inte anpassad för en kund, utan behöver bli mer lättläst, säljande och informationsrik. 

Litium har ett inbyggt PIM-system

Något som är unikt för Litium är att plattformen inkluderar ett komplett PIM-system. Vad innebär det i praktiken?

 • Hantera produkterna på ett ställe - styr vilka kanaler de ska synas i
  Produkterna står i centrum och sedan styr redaktören vilka kanaler den ska synas i. En kanal kan vara e-handeln (eller utvalda marknader), externa prisjämförelsesajter, marknadsplatser, printad produktkatalog - eller något annat.
 • Jobba med arbetsflöden
  En central del i ett PIM-system är möjligheten att sätta upp regelverk för när produkter behöver hanteras av en redaktör. I Litium går det att styra detta på en mängd olika parametrar: texter på ett visst språk saknas, saknar kategori, saknar bild, tillhör något av angivna varumärken osv. Arbetsflödet instruerar sedan redaktören kring vilken hantering som krävs för att produkten ska bli Klar. Produkterna kan antingen redigeras direkt via systemet, eller genom att exportera till Excel.
 • Automatisk ihopkoppling av bilder
  Bilder som laddas upp till Litium kopplas automatiskt till rätt produkter så länge de har artikelnumret i filnamnet.

Episerver saknar PIM utan erbjuder en traditionell produkthantering

Episerver har inget PIM-system, utan bygger på att användaren själv söker i produktkatalogen för att hitta de produkter som behöver kompletterande information. 

De flesta Episerver Commerce-projekt har en integration till ett ERP (affärssystem) och genom en integration hämtas produktdata därifrån. 

I flera fall används även ett separat PIM-system, t ex Inriver, som integreras med e-handelsplattformen. En sådan lösning skapar förutsättningar för ett mer avancerat arbete med produktberikning. 

Kampanjhantering i Litium vs Episerver Commerce

Att kampanjverktyget är flexibelt är en central del i varje e-handel idag. Framför allt för B2C-aktörer men det blir allt viktigare även för B2B. Både Litium och Episerver Commerce har väl utbyggt stöd för att skapa olika typer av kampanjer:
Kampanjtyp
Köp X varor, få Y på köpet
Villkor för fri frkt
Rabatt vid köp över viss beloppsgräns
Gåva på köpet vid valfria villkor, t.ex. vid köp frå viss kategori eller varumärke
Rabatt på viss kategori
Rabatt på visst varumärke
Köp X varor, få rabatt på Y
Orderrabatt i belopp
Orderrabatt i procent
Produktrabatt i belopp
Produktrabatt i procent
Stöd för att bygga egna kampanjtyper
Litium
Episerver

Nytt CMS i Litium 7

Litium har valt att låta de olika innehållselementen (sk Block) styra utseendet för varje rad. Det är alltså inte redaktören som själv styr kolumnbredd på samma sätt, utan detta definieras på förväg i samband med att de olika blocktyperna skapas. Vilket alternativ som föredras är närmast upp till tycke och smak. Magento ger större frihet, men det innebär också fler steg för redaktören för att skapa upp innehållet på varje sida. 

Så här ser det ut i Litium:

Litium CMS

Personalisering och kundsegmentering i Litium vs Episerver Commerce

På samma sätt som en framgångsrik Email Marketing-strategi bygger på att dela upp sina mottagare i mindre grupper för att kunna skicka riktade budskap, så bygger en framgångsrik e-handel på att det innehåll och kampanjer som presenteras också är riktat till olika målgrupper. 

Såväl Litium som Episerver har stöd för att segmentera på såväl kunddata (för inloggade kunder) såsom företagstillhörighet eller orderhistorik, samt attribut som styr på beteende (även oinloggade besökare), t ex att besökaren har tittat på en specifik produkt eller har varor över X kronor i varukorgen.

Segmentering i Litium

Segmentering i Episerver Commerce

Episerver har positionerat sig inom Experience Driven Commerce, vilket innebär att genom artificiell intelligens analysera besöksbeteenden och presentera det mest relevanta innehållet vid varje given tidpunkt. Genom en mer träffsäker personaliseringsmotor kan konverteringsgrad och snittordervärdet höjas, speciellt i mobilen konverteringsgraden generellt brukar vara låg. 

Självklart finns även möjlighet att personalisera innehåll manuellt och specifikt, genom begreppet Besöksgrupper. En besöksgrupp definieras valfritt, t ex besökare från sökmotorer, besökare tillhörande en viss kund, eller baserat på individuellt kriterier.

En jämförelse mellan möjligheterna att segmentera besökare

Utöver nedanstående inbyggda funktionalitet så erbjuder båda plattformarna möjligheter att skapa egna, anpassade regler.
Kundattribut
Antal besök på webbplatsen
Antal tidigare ordrar
Har köpt något senaste X dagarna
Besökte specifik kategori
Besökte specifik produkt
Besökte specifik innehållssida
Besökte specifik kampanjsida
Har produkt från kategori i varukorgen
Har specifik produkt i varukorgen
Ordertotal över viss nivå
Sökte efter specifikt sökord
Produkt i varukorgen har specifik egenskap (t ex designer)
Automatisk optimering baserat på besöksbeteende
Litium
Episerver

Experience Driven Commerce i Episerver

Inom ramen för sin cloudtjänst Episerver DXC (Digital Experience Cloud) har de samlat en komplett serie verktyg för digitala marknadsförare:

 • Episerver Commerce - enhetlig e-handelsplattform
 • Episerver CMS - marknadsledande CMS
 • Episerver Find - Sökmotor med enterprisefunktioner
 • Episerver Personlized Find - Baserade på realtidsbeteende
 • Episerver Perform - Personaliserade produkter och rekommendationer genom AI
 • Episerver Advance - Personaliserat innehåll
 • Episerver Social - Hantera betyg, recensioner, kommentarer och grupper
 • Episerver Reach - Marketing Automation-verktyg via e-post
 • Episerver Insights - Analysera kundbeteende automatiskt

Möjligheter att jobba med automatiserad personalisering i Litium

I Litium finns inte samma avancerade svit av försäljningsdrivande verktyg som i Episerver. Det finns dock möjlighet att integrera mot externa plattformar som erbjuder liknande funktionalitet. Connectorer finns till bland annat Apsis, Loop54 och Voyado. 

Stöd för B2B-specifika behov i Litium vs Episerver Commerce

I takt med att fler och verksamheter digitaliserar en allt större del av sin affär så ställer detta även krav på att e-handelslösningen kan hantera krav som uppstår för en B2B-verksamhet. Detta kan skilja sig mycket från en B2C-inriktad e-handel och vi ska därför titta på vad som erbjuds från de båda plattformarna när det kommer detta till område.

Funktion
Koppla användare till ett företag
Rollhantering
Koppla företag till koncern
Snabborder
Unika prislistor per kund
Begränsa sortiment per kund
Stöd för specifika priser i olika valutor
Litium
Episerver

Vad kostar Litium och Episerver Commerce?

Litium siktar sig främst till medelstora företag, eller rena e-handlare där plattformen av naturliga skäl är central även om företaget är mindre. Episerver Commerce riktar sig främst till stora företag med en global närvaro, med flera redaktörer och behov att styra sortiment och innehåll mellan olika marknader. 

Prisjämförelse

Prismodellerna är relativt lika, en Cloud-baserad lösning som inkluderar såväl plattformen som driften av den, med en månadskostnad som baseras på trafik, antal orders och produkter. Episerver Commerce går även att hyra utan Cloud-hosting, och då kan kunden välja att drifta i egen regi istället. 

Litium i en vanlig konfiguration för ett medelstort nordiskt företag brukar kosta runt 25 000 SEK/månad. För ett företag som har nått större volymer av ordrar och produkter kan kostnaden ligga runt 45 000 SEK. Episerver DXC ligger ca 2x-3x högre i kostnad för plattformen. För att det ska bli en relevant jämförelse har vi tittat närmare på vad nettoeffekten blir av en Episerver-investering jämfört med Litium. 

Forrester har gjort en Economic Impact Study av Episerver och kommit fram till att den ger en ROI på 443% över 3 år.  (läs rapporten här). Vi har extraherat ut all data från rapporten och mappat in det i ett eget Excel-ark och laborerat med siffrorna för att bättre kunna förstå hur nettoeffekten ser ut.

I rapporten gör Forrester följande antaganden:

 • Ett projekt skapar en konverteringsökning på 1,50 % generellt (ej isolerat till Episerver enbart).
 • Utöver detta ger Episervers personaliseringsmotor en ytterligare konverteringsökning på 1,50 %.
 • Episervers AI-stöd ger 5,50 % ökning av snittordervärde.
 • Episerver gör att nya produkter kan nå marknaden snabbare. Detta ger en försäljningsökning på 1% per år.

Vår komplettering:

I Forrester-rapporten baseras ROI på ren ökning av försäljningsvärde, utan avdrag för produktkostnader. Vi anser att det är mer relevant att jämföra mot bruttovinst och har därför gjort ett antagande på 40% bruttomarginal i vårt exempel. Om ni har högre eller lägre marginal på era produkter så kan ni dock fortfarande titta på ökningen av försäljningsvärde, då detta framgår även i vårt exempel.

Detta ger följande utfall:

Förklaring

 • Blå staplar visar beräknad försäljningsökning givet Forresters antaganden ovan.
 • Orange staplar visar beräknad ökning av bruttovinst givet 40% marginal
 • Grå stapel visar nettoeffekten efter avdrag för högre plattformskostnad jämfört med Litium

Slutsatser

Givet att dessa antaganden stämmer så noterar vi att med en bruttomarginal på 40% så är det vid en årsomsättning på 100 MSEK som Episerver Commerce DXC blir det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Vid en omsättning på 500 MSEK är den beräknade nyttan cirka 20 MSEK per år i ökad bruttovinst. Den främst bidragande faktorn till detta är ett ökat snittordervärde på 5,5 %.

Vad kostar ett Episerver Commerce-projekt?

Utöver licenskostnaden ovan så tillkommer även kostnaden för att implementera lösningen. I projektet ingår då kostnad för design, implementation och anpassningar, integrationer med affärssystem/ERP, betallösningar och ev logistiksystem. Ett normalt Episerver Commerce-projekt brukar kosta mellan 1 500 000 SEK och 3 000 000 SEK.

Vad kostar ett Litium-projekt?

Ett Litium-projekt (inklusive design, implementation, integrationer och projektledning) brukar hamna mellan 500 000 SEK och 1 500 000 SEK, beroende på komplexitet. Det som ökar på kostnaden är specialanpassade integrationer mot affärssystem och övriga externa system, samt mängden anpassad funktionalitet. 

Slutsatser - vem ska välja Episerver Commerce och vem ska välja Litium?

Vi har nu gått igenom de mest centrala delarna i de olika plattformarna och kan konstatera att det finns mycket som är gemensamt, men även en del saker som skiljer dem åt:

 1. Episerver är en komplett svit för digital marknadsföring och onlineförsäljning
  Genom avancerad AI och personalisering, inbyggt stöd för marketing automation och realtidsanalys av besökare täcker Episerver in de flesta beståndsdelar som en digital marknadsförare eller e-handelsansvarig behöver.
 2. Litium har ett inbyggd PIM-system
  Det minskar mängden internt arbete som behöver läggas för att hantera produktinformation och ökar kvaliteten. 
 3. Episerver har en större organisation
  Sedan 90-talet har Episerver byggt upp sin organisation av support, utbildning och produktutveckling. Det finns kontor i flera länder och en närvaro även i USA. För större kunder, med redaktörer i flera länder är det en fördel med lokal närvaro på fler ställen. 
 4. Litium har fler färdiga paketeringar
  För Litium finns det ett antal färdiga "connectorer", färdiga kopplingar till externa system. T ex Apsis, Klarna Checkout, Loop54 och Voyado.
 5. Episerver har en avancerad sökmotor inkluderad i lösningen
  I Cloud-utförande ingår Episervers smarta sökmotor Find, som är en smart söklösning som hjälper användaren att löpande justera och förbättra sökresultatet. Om t ex en viss sökfras inte får några träffar, så kan en redaktör justera sökresultatet så att liknande innehåll presenteras istället.
 6. Episerver har ett inbyggt verktyg för e-postmarknadsföring
  Med hjälp av Episerver Campaign kan användare enkelt skapa upp kampanjer för e-postmarknadsföring genom att återanvända befintligt innehåll på sajten. Det finns även för Marketing Automation, vilket innebär att ett automatiskt regelverk sätts upp, och mejl skickas sedan ut automatiskt vid olika tillfälle. Användningsområden för detta är t ex när kunden lämnar produkter i varukorgen utan att avsluta köp, eller produktrecensioner en viss tid efter köp.
 7. Litium kan fås i en best practice-implementation för att snabba på Time-to-Market
  Med Litiums egen paketering, Litium Accelerator, får kunden en rekommenderad grunduppsättning av funktioner och användargränssnitt. Denna kan sedan fritt anpassas vidare utifrån design och funktionalitet i enlighet med kundbehoven. Detta minskar projektkostnaden och gör att en lösning kan lanseras snabbare.
 8. Episerver har stöd för automatiskt optimerande innehåll
  Förutom ovanstående så har Episerver även stöd för AI och Machine Learning, vilket används för att skapa själv-optimerande landningssidor och personaliserat innehåll baserat på kundernas besöksbeteende. 
 9. Episerver har väldigt bra användarstöd online
  Det märks att Episerver har satsat på sina User Guides för att göra det enkelt för redaktörer och administratörer att utföra olika typer av uppgifter i verktygen. Här beskrivs alla tänkbara moment som en användare behöver göra. Välstrukturerat och lättanvänt!
 10. Episerver Commerce innebär en större investering
  I vår jämförelse ovan har Episerver Commerce en prisnivå som ligger på ungefär dubbla kostnaden jämfört med Litium. Samtidigt ska man komma ihåg att den prislappen inkluderar en hel del försäljningsdrivande funktionalitet som inte finns i Litium.

Den avgörande frågan

Det är ingen tvekan om att både Episerver Commerce och Litium är två kraftfulla plattformar som har ett bevisat track-record bland framgångsrika e-handlare.

Episerver Commerce används av snabbväxande B2C-aktören NA-KD.com, Jula.se, Kjell & Co, Interwheel/DäckiaSvenssons i Lammhult och många fler. 

Bland Litiums referenser hittar man bland annat Jollyroom, Teknikmagasinet, Lindex, Casall och Turtle Wax.

Båda är cloud-baserade plattformar som implementeras och anpassas av en godkänd och certifierad partner. Många av de skillnader som vi har identifierat ovan kan lösning genom anpassningar inom ramen för varje projekt.

Den stora skillnaden är att Episerver Commerce är en helt komplett samling av produkter för den som jobbar med e-handel och digital marknadsföring och inkluderar avancerat stöd för personalisering, sök och automatiserad e-postmarknadsföring.

Episerver Commerce kommer därför med en högre prislapp är Litium. Litium går att komplettera med stöd som motsvarar Episerver Commerce, men det blir då genom att integrera lösningar från tredje part. Det finns för- och nackdelar med att göra det:

 • Fördel: Det går att välja fritt på marknaden - och det finns idag väldigt mycket att välja på.
 • Nackdel: Om inte integrationen finns bland Litiums färdiga add-ons så tillkommer projektkostnad för att bygga integrationen.

Mitt generella råd är därför detta:

Har ni en större budget, höga krav, och värdesätter att det är samma produktleverantör till merparten av ert behov: välj Episerver Commerce.

Har ni en något mindre budget och är beredda att anpassa er efter en best-practice-lösning för att få mest värde för pengarna: välj Litium. 

Vill du ha ett bollplank i er utvärdering av plattformar, kontakta gärna mig så kan jag utveckla mina tankar kring detta. 

 Vi tror också att du kommer gilla:

 

Fler intressanta artiklar

Kellfri väljer Motillo som ny e-handelspartnerNyhet
Kellfri väljer Motillo som ny e-handelspartner
Kellfri väljer att ingå ett strategiskt partnerskap med Motillo, som har fått i uppdrag att utveckla en ny e-handelslösning för Kellfri, Lantbutiken och Swekip.
Läs mer
Nya momsregler för EUMotillo Knowledge
Nya momsregler för EU
Den 1 juli träder nya momsregler i kraft som påverkar e-handlare som säljer till privatpersoner i andra EU-länder. Tillsammans med Grant Thornton går vi igenom vad detta innebär för dig.
Läs mer
Världsledande golvtillverkaren Bjelin tar hjälp av MotilloNyhet
Världsledande golvtillverkaren Bjelin tar hjälp av Motillo
Vi har fått i uppdrag av den innovativa golvtillverkaren Bjelin att genomföra en förstudie som syftar till att utveckla deras digitala försäljningskanaler.
Läs mer