Litium vs Magento - Priser och 7 viktiga skillnader

En framgångsrik e-handelsverksamhet ställer höga krav på de system som används och det finns idag fler att välja på än någonsin. Därför har vi jämfört två plattformar som är populära både i Sverige och Internationellt: Litium e-handel och Magento. Dessa plattformar har inbyggt cms, men om du är nyfiken på e-handel med valfritt cms bör du läsa vår artikel om headless e-handel.

Information: Motillo är Premium Solution Partner med Litium och utvecklar e-handelslösningar baserade på denna plattform. Inför denna artikel har vi gjort research online, med hjälp av Magentos dokumentation och olika artiklar, för att kunna jämföra dessa båda plattformar. 

En jämförelse av två populära e-handelsplattformar: Litium och Magento 2 Commerce (fd Enterprise Edition)

Litium: en molnbaserad e-handelsplattform med inbyggt PIM-system

Svenska Litiums resa startade redan 1998 men det var först 2013, i samband med att bolagets konsultdel avknoppades, som utvecklingen av plattformen tog rejäl fart. Idag använder 250 kunder Litiums plattform och bland dem märks bland annat Jollyroom, Adidas, Teknikmagasinet och SEAB.

Litiums e-handelsplattform består av tre delar:

 • Digital marknadsföring
 • E-handel
 • PIM - Product Information Management

Magento: världens mest använda e-handelsplattform för middle-market

Stora mängder av sajter runt om i världen baseras på Magento Open-Source. På senare tid har även Magento 2 Commerce lanserats, som erbjuder utökad funktionalitet när det kommer till innehållshantering, kampanjhantering, personalisering, sökfunktioner, B2B och prestanda. Magento Open-Source grundversion saknar flera av de funktioner som Litium har, så för att det ska bli en rättvis jämförelse så jämför vi Litium mot Magento 2 Commerce.

Produkthantering: hur fungerar detta rent praktiskt i Litium och Magento?

Ett av de viktigaste momenten för en e-handlare har att göra med hur det går att jobba med artikelinformationen. Varje artikel behöver berikas med beskrivande texter, bilder och  produktattribut. Den behöver kategoriseras och presenteras snyggt på sajten.

I vissa fall kan en del information hämtas från ett affärssystem, men oftast är den informationen inte anpassad för en kund, utan behöver bli mer lättläst, säljande och informationsrik.

Detta har öppnat upp marknaden för PIM-system (Product Information Management). Ett PIM-system har två viktiga uppgifter: att förenkla hanteringen av stora mängder av produktinformation - och att styra detta till rätt kanaler. 

Exempel på kanaler kan vara: e-handelslösning, tryckt produktkatalog, marknadsplatser, externa system & appar. Genom att samla hanteringen till ett och samma ställe så kan rätt information samtidigt distribueras till samtliga kanaler. 

Litium har ett inbyggt PIM-system

Något som är unikt för Litium är att plattformen inkluderar ett komplett PIM-system. Vad innebär det i praktiken?

 • Hantera produkterna på ett ställe - styr vilka kanaler de ska synas i
  Produkterna står i centrum och sedan styr redaktören vilka kanaler den ska synas i. En kanal kan vara e-handeln  (eller utvalda marknader), externa prisjämförelsesajter, produktkatalog - eller något annat.
 • Jobba med arbetsflöden
  En central del i ett PIM-system är möjligheten att sätta upp regelverk för när produkter behöver hanteras av en redaktör. I Litium går det att styra detta på en mängd olika parametrar: texter på ett visst språk saknas, saknar kategori, saknar bild, tillhör något av angivna varumärken osv. Arbetsflödet instruerar sedan redaktören kring vilken hantering som krävs för att produkten ska bli Klar. Produkterna kan antingen redigeras direkt via systemet, eller genom att exportera till Excel.
 • Automatisk ihopkoppling av bilder
  Bilder som laddas upp till Litium kopplas automatiskt till rätt produkter så länge de har artikelnumret i filnamnet.

Magento saknar PIM, men har en smart funktion för att skapa produktvarianter

Magento har inget PIM-system, utan bygger på att användaren själv söker i produktkatalogen för att hitta de produkter som behöver kompletterande information. 

Lägga till produktattribut och bilder för varianter i Magento

Magento har en smidig steg-för-steg-guide för att lägga till produktvarianter. Genom att välja bland färdigdefinierade attribut och värden så skapas samtliga kombinationer upp. Det är också möjligt att i detta flöde välja att ladda upp bilder gemensamt för samtliga varianter eller unikt per kombination.

I Litium behöver redaktören skapa upp varje kombination manuellt. Om en integration till affärssystem finns så är detta inget problem i praktiken eftersom varianter då skapas upp automatiskt, men om det saknas så kan detta lätt blir tidsödande om det rör sig om många artiklar.

Kampanjhantering i Litium vs Magento Commerce

Att kampanjverktyget är flexibelt är en central del i varje e-handel idag. Framför allt för B2C-aktörer men det blir allt viktigare även för B2B. Både Litium och Magento har väl utbyggt stöd för att skapa olika typer av kampanjer:
Kampanjtyp
Köp X varor, få Y på köpet
Villkor för fri frakt
Rabatt vid köp över viss gräns
Gåva på köpet vid valfria villkor
Köp X varor, få rabatt på Y
Orderrabatt i belopp
Orderrabatt i procent
Produktrabatt i belopp
Produktrabatt i procent
Stöd för att bygga egna kampanjtyper
Litium
Magento

Innehållshantering (CMS) i Litium vs Magento Commerce

Genom Magentos förvärv av Bluefoot CMS, som inkluderas i Magento 2 Commerce (ej Magento Open-source), så erbjuds ett kraftfullt verktyg för att som redaktör kunna skapa innehåll på ett flexibelt sätt.

Litium lanserade i version 7 (hösten 2018) ett helt nytt CMS med drag-and-drop-funktionalitet, så båda plattformarna har bra förutsättningar för att låta redaktörerna jobba fritt med innehållet.

Magento Page Builder

Magentos CMS bygger på en gridhantering (rutnät) där redaktören själv lägger in rader och delar in dem i kolumner i valfri storlek. Till varje kolumn kan sedan olika typer av innehålls-element dras in:

 

 

Nytt CMS i Litium 7

Litium har valt att låta de olika innehållselementen (sk Block) styra utseendet för varje rad. Det är alltså inte redaktören som själv styr kolumnbredd på samma sätt, utan detta definieras på förväg i samband med att de olika blocktyperna skapas. Vilket alternativ som föredras är närmast upp till tycke och smak. Magento ger större frihet, men det innebär också fler steg för redaktören för att skapa upp innehållet på varje sida. 

Så här ser det ut i Litium:

Litium CMS

Personalisering och kundsegmentering i Litium vs Magento Commerce

På samma sätt som en framgångsrik Email Marketing-strategi bygger på att dela upp sina mottagare i mindre grupper för att kunna skicka riktade budskap, så bygger en framgångsrik e-handel på att det innehåll och kampanjer som presenteras också är riktat till olika målgrupper. 

Såväl Litium som Magento har stöd för att segmentera på såväl kunddata (för inloggade kunder) såsom företagstillhörighet eller orderhistorik, samt attribut som styr på beteende (även oinloggade besökare), t ex att besökaren har tittat på en specifik produkt eller har varor över X kronor i varukorgen.

Segmentering i Litium

Segmentering i Magento

En jämförelse mellan möjligheterna att segmentera besökare

Kundattribut
Antal besök på webbplatsen
Antal tidigare order
Besökte specifik kategori
Besökte specifik produkt
Besökte specifik innehållssida
Besökte specifik kampanjsida
Har produkt från kategori i varukorgen
Har specifik produkt i varukorgen
Ordertotal är över viss nivå
Sökte efter specifikt sökord
Tog bort produkt från varukorgen
Litium
Magento

Stöd för B2B-specifika behov i Litium vs Magento Commerce

I takt med att fler och verksamheter digitaliserar en allt större del av sin affär så ställer detta även krav på att e-handelslösningen kan hantera krav som uppstår för en B2B-verksamhet. Detta kan skilja sig mycket från en B2C-inriktad e-handel och vi ska därför titta på vad som erbjuds från de båda plattformarna när det kommer detta till område.
Funktion
Koppla användare till ett företag
Rollhantering
Koppla företag till koncern 
Snabborder
Attestflöde (låt Person A beställa, men Person B måste godkänna)
Unika prislistor per kund
Begränsa sortimentet per kund
Stöd för specifika priser i olika valutor
Litium
Magento

Hantering av multi-valuta i de olika plattformarna

En skillnad som är värd att tänka på är att de båda plattformarna hanterar prislistor och valutor på olika sätt. I Litium hanteras detta genom olika prislistor, vilket innebär att det kan finnas en prislista i SEK och en annan i EUR. I varje prislista hanteras priserna specifikt i den valutan. Det gör att psykologisk prissättning blir enkelt att hantera, och en tröja kan t ex kosta 995 kr i SEK och 99 i EUR. 

I Magento används en valutakonvertering som appliceras på hela sortimentet. Priserna anges i en styrvaluta och räknas därefter om automatiskt baserat på en valutakurs. Det finns ingen möjlighet att sätta specifika priser i olika valutor.

Möjligheter att hantera olika priser mot olika kunder 

I Litium hanteras detta genom begreppet Prislistor och på samma sätt som olika valutor innebär olika prislistor så kan även kundspecifika prislistor hanteras. Varje prislista prioriteras och kopplas till en viss kund och på så sätt visas rätt pris för dessa kunder.

I Magento bygger detta på något som kallas för Shared Catalog, vilket innebär att en "kopia" av produktkatalogen skapas. Denna kan sedan kopplas till en specifik kund. I denna katalog hanteras sedan priserna på nytt för denna kund. 

 

Bild: Shared Catalog i Magento

Vad kostar Litium och Magento?

Båda plattformarna riktar sig till medelstora/stora företag, eller rena e-handlare där plattformen av naturliga skäl är central även om företaget är mindre. Den som har en liten budget bör se sig om efter andra alternativ, då både Litium och Magento 2 Commerce är plattformar som har avancerad funktionalitet och har ett pris därefter. Värt att tänka på är dock att det finns många plattformar som ligger betydligt högre i pris än dessa två.

Prisjämförelse med två konkreta exempel

Prismodellerna skiljer sig åt något, där Litiums plattform har ett pris som baseras på flera parametrar (antal orders, produkter och besök) medan Magentos prismodell bygger på omsättning. För att lättare jämföra prisnivåerna så har vi konstruerat två vanliga exempel:

 • Exempel 1: Ett B2B-företag som har kommit igång med sin försäljning online. Idag går ca 50% av omsättningen via e-handeln, vilket omräknat i pengar motsvarar ca 60 MSEK per år. Viktigt för dem är att kunna integrera artiklar, prislistor och kunddata med sitt affärssystem.
 • Exempel 2: En framgångsrik B2C-inriktad e-handel som har kommit upp i en årsomsättning på 100 MSEK. Ett snittordervärde på ca 4000 kr, vilket ger ca 2000 orders per månad.  De ställer höga krav på att kunna jobba med innehåll anpassat för olika målgrupper och de vill kunna jobba smidigt med bildhantering, produktrelationer och kampanjer.

Vi mappar in dessa två exempel i prislistorna för Litium och Magento 2 Commerce Cloud (se nedan) och får följande utfall:

Prislista för Magento 2 Commerce

Priserna för Magento 2 Commerce baseras på omsättning och ser ut som följande:

Omsättning Magento 2 Commerce Cloud
0-9 MSEK 30 000 SEK/mån
9-45 MSEK 41 250 SEK/mån
45-90 MSEK 60 000 SEK/mån
90-225 MSEK 90 000 SEK/mån
225-450 MSEK 142 500 SEK/mån

* Omräknat från USD till SEK med växelkurs 9 SEK och omräknat till månadskostnad.

Vad kostar ett Magento-projekt?

Utöver licenskostnaden ovan så tillkommer även kostnaden för att implementera lösningen. I projektet ingår då kostnad för design, implementation och anpassningar, integrationer med affärssystem/ERP, betallösningar och ev logistiksystem. Ett normalt Magento 2 Commerce-projekt brukar kosta mellan 1 000 000 SEK och 2 000 000 SEK. (Källa: IWD Agency)

Priser för Litium Commerce Cloud

Priset på Litium Commerce Cloud baseras på antal orders, produkter och sidvisningar och en ganska vanlig konfiguration av Litium Commerce som molntjänst för ett medelstort nordiskt företag brukar hamna på 25 000-35 000 SEK/månad.

För de företag som vill presentera sina produkter och använda CMS- och PIM-delarna i Litium, men inte är redo att aktivera köpmöjligheterna än, går det att starta med en enklare version som börjar på ca 10 000 SEK/månad.

Litium erbjuds endast i Cloud-utförande, vilket inkluderar drift.

Vad kostar ett Litium-projekt?

Våra Litium-projekt (inklusive design, implementation, integrationer och projektledning) brukar hamna mellan 500 000 SEK och 1 500 000 SEK, beroende på komplexitet. Det som ökar på kostnaden är specialanpassade integrationer mot affärssystem och övriga externa system, samt mängden anpassad funktionalitet. 

Slutsatser - vem ska välja Magento och vem ska välja Litium?

Vi har nu gått igenom de mest centrala delarna i de olika plattformarna och kan konstatera att det finns mycket som är gemensamt, men även en del saker som skiljer dem åt:

 1. Litium har ett inbyggd PIM-system
  Det minskar mängden internt arbete som behöver läggas för att hantera produktinformation och ökar kvaliteten. 
 2. Mer komplett hantering av prislistor i Litium
  Av de två plattformarna är det endast Litium som har stöd för valutaspecifika prislistor. Magento bygger på priser som hanteras med en styrvaluta och valutakurs som räknar om priserna till andra valutor. 
 3. Fler alternativ för kundsegmentering i Litium
  För den som jobbar aktivt med personalisering så finns det klart fler sätt att göra detta på i Litium.
 4. Smidig varianthantering i Magento
  Magento har en smidig funktion för att skapa upp många produktvarianter. Sparar tid om lösningen saknar integration till ett affärssystem.
 5. Magento har en större utvecklarcommunity
  I och med den stora mängden Magento Open-Source-projekt så finns en stor mängd utvecklare runt om i världen. Det finns även ett större utbud av färdiga plugins för olika typer av behov. 
 6. Litium har en lokal närvaro i Sverige
  Litium är ett svenskt bolag och har ett partnernätverk bestående av certifierade konsultbolag i Norden, som implementerar och anpassar lösningen för kunderna. På Litiums huvudkontor i Stockholm erbjuds utbildningar för redaktörer och produktadministratörer.
 7. Magento 2 Commerce har en högre prislapp
  I vår jämförelse ovan har Magento en prisnivå som ligger på ungefär dubbla kostnaden jämfört med Litium.

Sammanfattningsvis kan man säga att Litium har sin styrka i att det är ett nordiskt bolag som har utvecklat sin plattform utifrån detta perspektiv. Litium är ett renoldat produktbolag som nu har ett väletablerat nätverk av certifierade implementationspartners. Flera av funktionerna i Litium är framtagna i direkt samråd med svenska, medelstora företag. Några exempel på detta är det B2B-anpassade sättet att hantera priser och kundroller, ett enkelt sätt att hantera olika språk och inte minst ett plattformen inkluderar ett PIM-system. Om ett PIM-system ska adderas till en Magento-lösning så ökar prisnivån ytterligare i form av högre licenskostnad och ett mer komplext integrationsprojekt.

Till Magentos fördel finns ett stort community av partners och utvecklare som har kunskap om plattformen. Det finns även en stor del av färdig plugins som kan ge snabba lösningar på funktioner som saknas i plattformen från början. 

Jag hoppas att denna artikel har gett dig en ökad kunskap om vad som skiljer dessa båda plattformar åt, och att det hjälper dig att välja den som passar er verksamhet bäst!

Några avslutande ord om oss på Motillo

Vad har Svenssons i Lammhult, Svenska Spel, Fastighetsbyrån, Interwheel, Norma och SEAB gemensamt? Jo, de har alla valt att anlita Motillo i Karlstad. Nyfiken på vad vi kan göra för er? Läs gärna mer om våra Kundcase, eller hör av dig till oss direkt. Hoppas vi hörs!

Läs mer: Motillo utses till Litium Partner of the Year 2020

Vi tror också att du vill gilla:

Employee image
Vill du veta mer om Litium? Hör av dig!

Fler intressanta artiklar

Kellfri väljer Motillo som ny e-handelspartnerNyhet
Kellfri väljer Motillo som ny e-handelspartner
Kellfri väljer att ingå ett strategiskt partnerskap med Motillo, som har fått i uppdrag att utveckla en ny e-handelslösning för Kellfri, Lantbutiken och Swekip.
Läs mer
Nya momsregler för EUMotillo Knowledge
Nya momsregler för EU
Den 1 juli träder nya momsregler i kraft som påverkar e-handlare som säljer till privatpersoner i andra EU-länder. Tillsammans med Grant Thornton går vi igenom vad detta innebär för dig.
Läs mer
Världsledande golvtillverkaren Bjelin tar hjälp av MotilloNyhet
Världsledande golvtillverkaren Bjelin tar hjälp av Motillo
Vi har fått i uppdrag av den innovativa golvtillverkaren Bjelin att genomföra en förstudie som syftar till att utveckla deras digitala försäljningskanaler.
Läs mer