Litium vs Magento - Priser och 7 viktiga skillnader

En framgångsrik e-handelsverksamhet ställer höga krav på de system som används och det finns idag fler att välja på än någonsin. Därför har vi jämfört två plattformar som är populära både i Sverige och Internationellt: Litium e-handel och Magento. Dessa plattformar har inbyggt cms, men om du är nyfiken på e-handel med valfritt cms bör du läsa vår artikel om headless e-handel.

Information: Motillo är Premium Solution Partner med Litium och utvecklar e-handelslösningar baserade på denna plattform. Inför denna artikel har vi gjort research online, med hjälp av Magentos dokumentation och olika artiklar, för att kunna jämföra dessa båda plattformar. 

En jämförelse av två populära e-handelsplattformar: Litium och Magento 2 Commerce (fd Enterprise Edition)

Litium: en molnbaserad e-handelsplattform med inbyggt PIM-system

Svenska Litiums resa startade redan 1998 men det var först 2013, i samband med att bolagets konsultdel avknoppades, som utvecklingen av plattformen tog rejäl fart. Idag använder 250 kunder Litiums plattform och bland dem märks bland annat Jollyroom, Adidas, Teknikmagasinet och SEAB.

Litiums e-handelsplattform består av tre delar:

 • Digital marknadsföring
 • E-handel
 • PIM - Product Information Management

Magento: världens mest använda e-handelsplattform för middle-market

Stora mängder av sajter runt om i världen baseras på Magento Open-Source. På senare tid har även Magento 2 Commerce lanserats, som erbjuder utökad funktionalitet när det kommer till innehållshantering, kampanjhantering, personalisering, sökfunktioner, B2B och prestanda. Magento Open-Source grundversion saknar flera av de funktioner som Litium har, så för att det ska bli en rättvis jämförelse så jämför vi Litium mot Magento 2 Commerce.

Produkthantering: hur fungerar detta rent praktiskt i Litium och Magento?

Ett av de viktigaste momenten för en e-handlare har att göra med hur det går att jobba med artikelinformationen. Varje artikel behöver berikas med beskrivande texter, bilder och  produktattribut. Den behöver kategoriseras och presenteras snyggt på sajten.

I vissa fall kan en del information hämtas från ett affärssystem, men oftast är den informationen inte anpassad för en kund, utan behöver bli mer lättläst, säljande och informationsrik.

Detta har öppnat upp marknaden för PIM-system (Product Information Management). Ett PIM-system har två viktiga uppgifter: att förenkla hanteringen av stora mängder av produktinformation - och att styra detta till rätt kanaler. 

Exempel på kanaler kan vara: e-handelslösning, tryckt produktkatalog, marknadsplatser, externa system & appar. Genom att samla hanteringen till ett och samma ställe så kan rätt information samtidigt distribueras till samtliga kanaler. 

Litium har ett inbyggt PIM-system

Något som är unikt för Litium är att plattformen inkluderar ett komplett PIM-system. Vad innebär det i praktiken?

 • Hantera produkterna på ett ställe - styr vilka kanaler de ska synas i
  Produkterna står i centrum och sedan styr redaktören vilka kanaler den ska synas i. En kanal kan vara e-handeln  (eller utvalda marknader), externa prisjämförelsesajter, produktkatalog - eller något annat.
 • Jobba med arbetsflöden
  En central del i ett PIM-system är möjligheten att sätta upp regelverk för när produkter behöver hanteras av en redaktör. I Litium går det att styra detta på en mängd olika parametrar: texter på ett visst språk saknas, saknar kategori, saknar bild, tillhör något av angivna varumärken osv. Arbetsflödet instruerar sedan redaktören kring vilken hantering som krävs för att produkten ska bli Klar. Produkterna kan antingen redigeras direkt via systemet, eller genom att exportera till Excel.
 • Automatisk ihopkoppling av bilder
  Bilder som laddas upp till Litium kopplas automatiskt till rätt produkter så länge de har artikelnumret i filnamnet.

Magento saknar PIM, men har en smart funktion för att skapa produktvarianter

Magento har inget PIM-system, utan bygger på att användaren själv söker i produktkatalogen för att hitta de produkter som behöver kompletterande information. 

Lägga till produktattribut och bilder för varianter i Magento

Magento har en smidig steg-för-steg-guide för att lägga till produktvarianter. Genom att välja bland färdigdefinierade attribut och värden så skapas samtliga kombinationer upp. Det är också möjligt att i detta flöde välja att ladda upp bilder gemensamt för samtliga varianter eller unikt per kombination.

I Litium behöver redaktören skapa upp varje kombination manuellt. Om en integration till affärssystem finns så är detta inget problem i praktiken eftersom varianter då skapas upp automatiskt, men om det saknas så kan detta lätt blir tidsödande om det rör sig om många artiklar.

Kampanjhantering i Litium vs Magento Commerce

Att kampanjverktyget är flexibelt är en central del i varje e-handel idag. Framför allt för B2C-aktörer men det blir allt viktigare även för B2B. Både Litium och Magento har väl utbyggt stöd för att skapa olika typer av kampanjer:
Kampanjtyp
Köp X varor, få Y på köpet
Villkor för fri frakt
Rabatt vid köp över viss gräns
Gåva på köpet vid valfria villkor
Köp X varor, få rabatt på Y
Orderrabatt i belopp
Orderrabatt i procent
Produktrabatt i belopp
Produktrabatt i procent
Stöd för att bygga egna kampanjtyper
Litium
Magento

Innehållshantering (CMS) i Litium vs Magento Commerce

Genom Magentos förvärv av Bluefoot CMS, som inkluderas i Magento 2 Commerce (ej Magento Open-source), så erbjuds ett kraftfullt verktyg för att som redaktör kunna skapa innehåll på ett flexibelt sätt.

Litium lanserade i version 7 (hösten 2018) ett helt nytt CMS med drag-and-drop-funktionalitet, så båda plattformarna har bra förutsättningar för att låta redaktörerna jobba fritt med innehållet.

Magento Page Builder

Magentos CMS bygger på en gridhantering (rutnät) där redaktören själv lägger in rader och delar in dem i kolumner i valfri storlek. Till varje kolumn kan sedan olika typer av innehålls-element dras in:

 

 

Nytt CMS i Litium 7

Litium har valt att låta de olika innehållselementen (sk Block) styra utseendet för varje rad. Det är alltså inte redaktören som själv styr kolumnbredd på samma sätt, utan detta definieras på förväg i samband med att de olika blocktyperna skapas. Vilket alternativ som föredras är närmast upp till tycke och smak. Magento ger större frihet, men det innebär också fler steg för redaktören för att skapa upp innehållet på varje sida. 

Så här ser det ut i Litium:

Litium CMS

Personalisering och kundsegmentering i Litium vs Magento Commerce

På samma sätt som en framgångsrik Email Marketing-strategi bygger på att dela upp sina mottagare i mindre grupper för att kunna skicka riktade budskap, så bygger en framgångsrik e-handel på att det innehåll och kampanjer som presenteras också är riktat till olika målgrupper. 

Såväl Litium som Magento har stöd för att segmentera på såväl kunddata (för inloggade kunder) såsom företagstillhörighet eller orderhistorik, samt attribut som styr på beteende (även oinloggade besökare), t ex att besökaren har tittat på en specifik produkt eller har varor över X kronor i varukorgen.

Segmentering i Litium

Segmentering i Magento

En jämförelse mellan möjligheterna att segmentera besökare

Kundattribut
Antal besök på webbplatsen
Antal tidigare order
Besökte specifik kategori
Besökte specifik produkt
Besökte specifik innehållssida
Besökte specifik kampanjsida
Har produkt från kategori i varukorgen
Har specifik produkt i varukorgen
Ordertotal är över viss nivå
Sökte efter specifikt sökord
Tog bort produkt från varukorgen
Litium
Magento

Stöd för B2B-specifika behov i Litium vs Magento Commerce

I takt med att fler och verksamheter digitaliserar en allt större del av sin affär så ställer detta även krav på att e-handelslösningen kan hantera krav som uppstår för en B2B-verksamhet. Detta kan skilja sig mycket från en B2C-inriktad e-handel och vi ska därför titta på vad som erbjuds från de båda plattformarna när det kommer detta till område.
Funktion
Koppla användare till ett företag
Rollhantering
Koppla företag till koncern
Snabborder
Attestflöde (låt Person A beställa, men Person B måste godkänna)
Unika prislistor per kund
Begränsa sortimentet per kund
Stöd för specifika priser i olika valutor
Litium
Magento

Hantering av multi-valuta i de olika plattformarna

En skillnad som är värd att tänka på är att de båda plattformarna hanterar prislistor och valutor på olika sätt. I Litium hanteras detta genom olika prislistor, vilket innebär att det kan finnas en prislista i SEK och en annan i EUR. I varje prislista hanteras priserna specifikt i den valutan. Det gör att psykologisk prissättning blir enkelt att hantera, och en tröja kan t ex kosta 995 kr i SEK och 99 i EUR. 

I Magento används en valutakonvertering som appliceras på hela sortimentet. Priserna anges i en styrvaluta och räknas därefter om automatiskt baserat på en valutakurs. Det finns ingen möjlighet att sätta specifika priser i olika valutor.

Möjligheter att hantera olika priser mot olika kunder 

I Litium hanteras detta genom begreppet Prislistor och på samma sätt som olika valutor innebär olika prislistor så kan även kundspecifika prislistor hanteras. Varje prislista prioriteras och kopplas till en viss kund och på så sätt visas rätt pris för dessa kunder.

I Magento bygger detta på något som kallas för Shared Catalog, vilket innebär att en "kopia" av produktkatalogen skapas. Denna kan sedan kopplas till en specifik kund. I denna katalog hanteras sedan priserna på nytt för denna kund. 

 

Bild: Shared Catalog i Magento

 

 

Några avslutande ord om oss på Motillo

Vad har Svenssons i Lammhult, Wakakuu, Kellfri, Turtle Wax och Uhip Wear gemensamt? Jo, de har alla valt att anlita Motillo i Karlstad. Nyfiken på vad vi kan göra för er? Läs gärna mer om våra Kundcase, eller hör av dig till oss direkt. Hoppas vi hörs!

Läs mer: Motillo utses till Litium Partner of the Year

Rekommenderad läsning:

Employee image
Vill du veta mer om Litium? Hör av dig!

Fler intressanta artiklar

Code and Cheers 31 maj
Event
Code and Cheers 31 maj
Är du redo för en kväll fylld av kodning och gött häng? Bra! Då ska du markera den 31 maj i din kalender för Code and Cheers! 🤖🍻
Läs mer
Ny rapport: B2B-företagen vädrar morgonluft när det kommer till e-handel
Litium
Ny rapport: B2B-företagen vädrar morgonluft när det kommer till e-handel
Litium har precis släppt sin årliga undersökning om e-handelns utveckling inom B2B-segmentet i Norden. Vi har djupdykt och hittat några intressanta saker.
Läs mer
Bufab och Apex väljer Motillo som ny e-handelspartner
Nyhet
Kundcase
Litium
Bufab och Apex väljer Motillo som ny e-handelspartner
Bufab är en global supply chain-partner som erbjuder ett omfattande sortiment av C-parts, från traditionella fästelement till komplexa, bearbetade och monterade komponenter i olika material.
Läs mer