Åh, nej!

Vad pinsamt det blev nu. Sidan du sökte finns tyvärr inte längre, i alla fall inte på den här platsen, och det är helt och hållet vårt fel. Kanske hittar du vad du söker här nedan? Det är några av våra mest populära sidor.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Motillo3.Umbraco.ViewModels.ListView.ListViewViewModel.<>c__DisplayClass88_0.<SortByDate>b__2(ListViewItemViewModel item) in D:\TeamCityBuildAgent\work\161aaada04fcb70f\Motillo3.Umbraco\ViewModels\ListView\ListViewViewModel.cs:line 52
  at System.Linq.EnumerableSorter`2.ComputeKeys(TElement[] elements, Int32 count)
  at System.Linq.EnumerableSorter`1.Sort(TElement[] elements, Int32 count)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Motillo3.Umbraco.ViewModels.ListView.ListViewViewModel.SortByDate(Nullable`1 currentPageId, Boolean ascending) in D:\TeamCityBuildAgent\work\161aaada04fcb70f\Motillo3.Umbraco\ViewModels\ListView\ListViewViewModel.cs:line 51
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_ListView_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Motillo3Prod\Views\MacroPartials\ListView.cshtml:line 82
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Motillo3Prod\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Motillo3Prod\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Är du nyfiken på att höra vad vi kan göra för dig?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi jobbar med våra e-handelsuppdrag. 

Kontakta oss!