Motillo Growth Team: Tillsammans mot högt ställda mål

Motillo Growth Team: Tillsammans mot högt ställda mål

Oriflame är ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Vår e-handel är en viktig kanal för försäljning och närliggande tjänster och det är av högsta vikt att den presterar. Motillo har tagit fram ett utmärkt sätt att bygga förståelse för våra användare och deras behov. Resultatet har gett oss flera värdefulla insikter och jag rekommenderar alla med höga ambitioner att ta del av denna tjänst.
Marcus Fogel
Senior Director Global Online at Oriflame Cosmetics

Att utveckla en ny e-handelslösning är ett bra första steg, men det är först när lösningen är lanserad som den riktiga utmaningen börjar. Att fylla sajten med bra innehåll, att styra kampanjer genom planering och mätning, att hitta rätt marknadsföringskanaler för just er specifika verksamhet kommer att vara viktiga uppgifter. Utan rätt förutsättningar riskerar investeringen som har gjorts i en ny lösning att snabbt tappa sitt värde. Av denna anledning har vi tagit fram ett annorlunda arbetssätt som vi kallar för Motillo Growth Team.

Våra konsulter har jobbat med e-handel i närmare 15 års tid och vi har hjälpt såväl stora marknadsledande företag som startups att skapa tillväxt online. Vi är inte rädda för att axla ett större ansvar när tillfället ges och vi startade nyligen upp ett e-handelsbolag tillsammans med en av våra kunder, axlade VD-rollen under 18 månader och nådde en omsättning på 10 miljoner det andra året. 

Vårt brinnande intresse för att skapa tillväxt via digitala lösningar har vi nu format till ett eget kunderbjudande. Vi kallar det för Motillo Growth Team och det kommer att vara en central del i våra kunduppdrag framöver.

1. Gemensam målbild

Grunden för arbetet är att vi gemensamt med er bestämmer målbilden. Är det 50 % årlig tillväxt online, förbättrad lönsamhet  eller något annat? När denna målbild är satt går vi snabbt vidare till nästa steg.

2. Möjligheter och hinder

Utifrån er verksamhet och den bransch ni befinner er i så kommer vi att identifiera vilka fördelar ni har jämfört med era konkurrenter och hur dessa fördelar kan omsättas i praktiken. Vi tittar också på vilka hinder som finns för målsättningen som är formulerad. 

3. Analys & brainstorming

Vårt team gör en konkurrentanalys, trendspaning, utvärderar marknadsföringskanaler och diskuterar vilka möjligheter vi anser är bäst för er. Dessa idéer prioriteras utifrån nytta och kostnad och vi går igenom detta med er.

4. Genomförande

Våra förslag är en kombination av marknadsföringsinsatser, konverteringsoptimering, innehållsarbete, produkt-/tjänsteutveckling  och mycket mer.

5. Löpande mätning, utvärdering & justering

Att nå framgång idag bygger på att anpassa sin verksamhet till konstant förändring och att göra detta bättre än sina konkurrenter. Av ovanstående punkter är målbilden det enda som står fast. Övriga punkter utvärderas och omvärderas konstant och vi fäster stor vikt vid utfallet av respektive åtgärd som har införts. Vi är prestigelösa i utvärderingen och insatser som inte ger önskad effekt avslutas och de som ger positivt resultat intensifieras. Genom att sträva efter så kort tid som möjligt från idé till lansering och utvärdering skapar vi de bästa förutsättningarna för er fortsätta tillväxt.

Låter detta intressant? 

Kul! Kontakta oss gärna redan idag och berätta mer om vilka mål som är relevanta för er.