E-handel och SEO – syns du på rätt sökningar?

Vi tror att du som läser detta redan vet att det är viktigt med synlighet i sökmotorer. Att 95% av svenskarna söker information online och att de flesta använder Google. Att sök genererar mellan 30-70% av försäljningen i en e-handel idag - och att det finns beprövade sätt att förbättra sin ranking. Vad som kanske inte är lika tydligt är hur den förbättringen ska ske. Speciellt när det kommer till e–handel.

Så vad handlar SEO om, egentligen?

SEO står för search engine optimization och betyder enkelt förklarat att man optimerar en webbplats för sökmotorer - fast det är egentligen bara halva sanningen. Fokus ligger lika mycket på människors upplevelse av en webbplats som det gör för sökrobotars upplevelse av en webbplats. Det är i slutändan människor som använder söktjänsten och surfar till webbplatsen som dyker upp i sökresultatet - är de inte nöjda med innehållet kommer de hoppa av och söka vidare.

Varför är det viktigt att arbeta med SEO?

Sökmotorer levererar målriktad trafik – alltså potentiella kunder som söker exakt vad du erbjuder. Det är därför viktigt att ta reda på vad dina kunder söker och sedan anpassa din webbplats och dess innehåll så att den besvarar dessa sökfrågor.

Hur kan vi hjälpa er att synas bättre i sökmotorer?

Det första vi oftast behöver göra är att skapa oss en bra bild av nuläget. Vi gör alltså en fullständig genomlysning av er webbplats och skapar oss en bild av hur denna mår i nuläget. När vi är klara med dessa analyser mynnar detta ut i väldigt konkreta åtgärdsförslag och rekommendationer för att ni ska lyckas nå de mål vi tillsammans sätter.

Löpande och långsiktigt arbete

Framgångsrikt SEO-arbete leder till ökade intäkter där ni får en långsiktig avkastning på investeringen. SEO innebär ett pågående och långsiktigt arbete och är därför inte jämförbart med t.ex. tidsbegränsade annonserings-kampanjer.

För att säkerställa ett långsiktigt resultat och för att fånga upp eventuella avvikelser så använder vi ett antal branschledande verktyg för övervakning och uppföljning - vi är proaktiva i vårt arbete och kan vara så väl bollblank som drivande part, baserat på vilken roll ni själva vill ta.

Motillo Content Scaler - Öka din organiska synlighet med automatiska landningssidor

Läs om vår Content Scaler här

Är du nyfiken på att höra vad vi kan göra för dig?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi jobbar med våra e-handelsuppdrag. 

Kontakta oss!