Digitalisering handlar om att ge sin verksamhet konkurrensfördelar

  • Digitalisering

Digitalisering handlar om att ge sin verksamhet konkurrensfördelar

En stor del av våra uppdrag handlar om att på olika sätt skapa konkurrensfördelar för våra kunder med hjälp av smarta digitala tjänster, anpassade till deras egen verksamhet.

Vi är så glada att vi får jobba ihop med er. Ni förstår vad vi menar och vet hur ni ska lösa det och inget är krångligt eller tungt. Tusen tack för gott samarbete!
Carin Höglund
Marketing Service, Norma

Vikten av att våga göra saker annorlunda

Våra kunder är marknadsledare, eller strävar efter att bli det. Vi hjälper dem att skapa konkurrensfördelar genom att utveckla olika typer av skräddarsydda digitala tjänster.

I en marknad som förändras allt snabbare är det viktigare än någonsin att snabbt anpassa sig till förändringar, och att ta tillvara på möjligheter som dyker upp. 

Att våga tänka utanför boxen eller att gå emot strömmen kommer därför att vara kännetecken för framgångsrika företag i högre grad än någonsin tidigare. Därför måste varje företag med ambitionen att utvecklas ställa sig frågan: ska vi göra som alla andra - eller ska vi våga göra något unikt?

 

Exempel på saker vi gjort
  • Webbaserat säljverktyg åt snabbväxande bilåterförsäljare
  • Anpassad mobilapp för iPhone och Android kopplad till befintlig e-handelslösning
  • Unikt verktyg för att testa användargränssnitt åt Karlstads universitet
  • Koncept och utveckling åt Internetbaserad start-up inom bilbranchen

Nyfiken på vad vi har gjort tidigare?

Bland våra kunder hittar man Svenska Spel, Fastighetsbyrån, Interwheel och Karlstads Universitet.

Läs våra kundcase.

Vårt arbetssätt

Även ett kreativt arbete blir bäst med en beprövad och strukturerad arbetsmetod. Så här jobbar vi med framtagning av anpassade lösningar:

1. Gemensam målbild

Vårt arbete börjar med att vi lär känna vår kunds verksamhet och hur en digital tjänst kan utveckla dem. Denna fas avslutas med att vi formulerar mätbara mål, inklusive en plan för hur vi kan mäta och följa upp resultatet.

2. Förstå användarna

Att en digital tjänst möter användarnas behov är A och O. För att säkerställa detta behöver vi förstå vilka förutsättningar och mål som användarna har.

Prioritera rätt med effektstyrning

3. Design och teknik

Nu har vi nog mycket information för att ta fram ett förslag på hur den nya tjänsten ska fungera, visuellt och funktionsmässigt. Vi tittar också på beroende till andra system eller aktörer.

4. Uppföljning

Efter lanseringen genomför vi tester och följer upp resultatet enligt den plan vi tog fram initialt. Då får vi svart på vitt hur väl vi har lyckats, och om det finns anledning att vidta åtgärder för att förbättra resultatet.